Bahasa Lain |
   
Facebook Twitter Flickr You Tube QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan
Chief Registrar's Circulars
Page 1 of 5
*** For further circulars, please click here.***

CHIEF REGISTRAR'S CIRCULAR

YEAR 2017

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2017 - Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah


YEAR 2014

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 - Writ Penyitaan Dan Penjualan - Permohonan Pelaksanaan Writ Di Luar Bidangkuasa Mahkamah Di Mana Writ Difailkan


YEAR 2013

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2013 - Penetapan Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah Selaras Dengan Berkuat Kuasanya Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]
2. Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013 - [ Perjawatan Baru Selaras Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 (Akta A1382) ]
3. Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2013 - Kes-Kes Pembinaan Di Mahkamah Rendah
4. Tambahan Mahkamah Kepada Lampiran A - Penempatan Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa Di Dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2013 - Penubuhan Mahkamah Pembinaan
6. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 3 Tahun 2013 - Tambahan Pendaftaran dan Pengkelasan Kod Kes Di Perenggan 7, Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 3 Tahun 2013
7. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 4 Tahun 2013 - Kes Tuntutan Yang Berasaskan Pembinaan Atau Yang Berhubungan Dengan Pembinaan Di Mahkamah Rendah
8. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 5 Tahun 2013 - Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
9. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 6 Tahun 2013 - Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Malaysia

 
Muka 1, 2, 3, 4, 5
 
Total visitors to the Portal : 634,907
Last updated : 24 November 2017

MyGov  MAMPU  BPA  JPA  EPU  IIM  MSC  MDec  1Malaysia  HRMIS  DBP  ePerolehan  PMO  AGC

Laman Utama
Laman Utama
Laman Utama
Facebook Twitter QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar

Chief Registrar's Circulars

Page 1 of 5
*** For further circulars, please click here.***

CHIEF REGISTRAR'S CIRCULAR

YEAR 2017

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2017 - Garis Masa (Timeline) Penyelesaian Kes Jenayah dan Sivil Bagi Mahkamah Rendah


YEAR 2014

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2014 - Writ Penyitaan Dan Penjualan - Permohonan Pelaksanaan Writ Di Luar Bidangkuasa Mahkamah Di Mana Writ Difailkan


YEAR 2013

1. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 1 Tahun 2013 - Penetapan Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Rendah Selaras Dengan Berkuat Kuasanya Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 [Akta A1382]
2. Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013 - [ Perjawatan Baru Selaras Akta Mahkamah Rendah (Pindaan) 2010 (Akta A1382) ]
3. Arahan Pentadbiran Ketua Pendaftar Bil. 2 Tahun 2013 - Kes-Kes Pembinaan Di Mahkamah Rendah
4. Tambahan Mahkamah Kepada Lampiran A - Penempatan Hakim Mahkamah Sesyen Gred Jusa Di Dalam Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2013
5. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 2 Tahun 2013 - Penubuhan Mahkamah Pembinaan
6. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 3 Tahun 2013 - Tambahan Pendaftaran dan Pengkelasan Kod Kes Di Perenggan 7, Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 3 Tahun 2013
7. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 4 Tahun 2013 - Kes Tuntutan Yang Berasaskan Pembinaan Atau Yang Berhubungan Dengan Pembinaan Di Mahkamah Rendah
8. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 5 Tahun 2013 - Garis Panduan, Tatacara dan Tanggungjawab Peguam Lantikan Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
9. Pekeliling Ketua Pendaftar Bil 6 Tahun 2013 - Pengkelasan Kod Bagi Kes-Kes Di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Dan Mahkamah Majistret Seluruh Malaysia

 
Muka 1, 2, 3, 4, 5
 
Chief Registrar’s Office Federal Court of Malaysia, Palace of Justice, Precint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia
Email : webmaster@kehakiman.gov.my Phone : 03 8880 3500 Fax : 03 8880 3886
Best viewed using Google Chrome, Mozilla Firefox 3, Safari and Internet Explorer 8 With Resolution 1280 x 1024 pixels
Copyright © 2005 - 2013 PKPMP