Bahasa Lain |
   
Facebook Twitter Flickr You Tube QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan
Bahagian Pengurusan - Fungsi Bahagian


FUNGSI BAHAGIAN


Objektif Bahagian

  Memastikan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia menyediakan perkhidmatan sokongan yang efisien dan efektif kepada pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan dalam aspek pengurusan sumber manusia, khidmat pengurusan dan kewangan.


Piagam Pelanggan Unit Pentadbiran
 • Memastikan urusan perkhidmatan dan kemudahan Hakim yang ditetapkan di bawah Akta Saraan Hakim, 1971 (Akta 45) dan peraturan-peraturan semasa dilaksanakan mengikut tempoh-tempoh tertentu.
 • Memastikan pengisian perjawatan PKPMP sekurang-kurangnya pada tahap 90 peratus setiap masa.
 • Melaksanakan dan memproses urusan kenaikan pangkat/ pemangkuan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan dalam tempoh tiga (3) bulan.
 • Memastikan urusan perkhidmatan pegawai dan Kumpulan Sokongan seperti pengesahan lantikan, pengesahan dalam jawatan, persaraan dan penanggungan kerja diproses dalam tempoh satu (1) bulan.
 • Menyediakan dan melaksanakan kursus/ latihan/ seminar/ bengkel untuk semua kategori pegawai/ kakitangan sepanjang tahun.
 • Memproses dan menyelesaikan kes-kes tatatertib dalam tempoh empat (4) bulan bemula daripada kelulusan prima facie.
 • Memastikan pengemaskinian sistem maklumat HRMIS sekurang-kurangnya pada tahap 95 peratus setiap masa.
 • Memastikan anggaran Belanja Mengurus dan Tanggungan tahunan PKPMP disediakan pada bulan Mac setiap tahun dan waran diagihkan ke Pusat Tanggungjawab (PTJ) satu (1) minggu selepas Waran Am diterima.
 • Memastikan hasil dan deposit dapat dikutip sekurang-kurangnya 90 peratus setiap hujung tahun.
 •  Memastikan semua bil dan tuntutan dibayar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen diterima dengan sempurna.
 • Memastikan semua urusan Tender / Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan / Pencucian Bangunan Mahkamah seluruh Malaysia diselesaikan selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum perkhidmatan bermula.
 • Memastikan keperluan peralatan dan bekalan Jabatan mencukupi serta dapat memenuhi keperluan setiap Bahagian dalam tempoh selewat-lewatnya tujuh (7) hari.
 • Memastikan kenderaan pejabat sentiasa dalam keadaan baik dan diselenggara mengikut tatacara yang ditetapkan serta memberi layanan yang saksama kepada pegawai yang menggunakan kenderaan rasmi Jabatan.

Carta Organisasi

Sila Klik Carta Organisasi Bahagian Pengurusan


Alamat

  Bahagian Pengurusan,
Pejabat Ketua Pendaftar,
Mahkamah Persekutuan Malaysia,
Aras 2, Istana Kehakiman, Presint 3,
62506 PUTRAJAYA


No Tel : 603-8880 3500 (Operator)


 
 
Jumlah pelawat ke Portal ini : 634,907
Dikemaskini pada : 23 November 2017

MyGov  MAMPU  BPA  JPA  EPU  IIM  MSC  MDec  1Malaysia  HRMIS  DBP  ePerolehan  PMO  AGC

Laman Utama
Laman Utama
Laman Utama
Facebook Twitter QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar

Bahagian Pengurusan - Fungsi BahagianFUNGSI BAHAGIAN


Objektif Bahagian

  Memastikan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia menyediakan perkhidmatan sokongan yang efisien dan efektif kepada pelanggan dan pihak-pihak berkepentingan dalam aspek pengurusan sumber manusia, khidmat pengurusan dan kewangan.


Piagam Pelanggan Unit Pentadbiran
 • Memastikan urusan perkhidmatan dan kemudahan Hakim yang ditetapkan di bawah Akta Saraan Hakim, 1971 (Akta 45) dan peraturan-peraturan semasa dilaksanakan mengikut tempoh-tempoh tertentu.
 • Memastikan pengisian perjawatan PKPMP sekurang-kurangnya pada tahap 90 peratus setiap masa.
 • Melaksanakan dan memproses urusan kenaikan pangkat/ pemangkuan bagi Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan dalam tempoh tiga (3) bulan.
 • Memastikan urusan perkhidmatan pegawai dan Kumpulan Sokongan seperti pengesahan lantikan, pengesahan dalam jawatan, persaraan dan penanggungan kerja diproses dalam tempoh satu (1) bulan.
 • Menyediakan dan melaksanakan kursus/ latihan/ seminar/ bengkel untuk semua kategori pegawai/ kakitangan sepanjang tahun.
 • Memproses dan menyelesaikan kes-kes tatatertib dalam tempoh empat (4) bulan bemula daripada kelulusan prima facie.
 • Memastikan pengemaskinian sistem maklumat HRMIS sekurang-kurangnya pada tahap 95 peratus setiap masa.
 • Memastikan anggaran Belanja Mengurus dan Tanggungan tahunan PKPMP disediakan pada bulan Mac setiap tahun dan waran diagihkan ke Pusat Tanggungjawab (PTJ) satu (1) minggu selepas Waran Am diterima.
 • Memastikan hasil dan deposit dapat dikutip sekurang-kurangnya 90 peratus setiap hujung tahun.
 •  Memastikan semua bil dan tuntutan dibayar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen diterima dengan sempurna.
 • Memastikan semua urusan Tender / Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan / Pencucian Bangunan Mahkamah seluruh Malaysia diselesaikan selewat-lewatnya dua (2) bulan sebelum perkhidmatan bermula.
 • Memastikan keperluan peralatan dan bekalan Jabatan mencukupi serta dapat memenuhi keperluan setiap Bahagian dalam tempoh selewat-lewatnya tujuh (7) hari.
 • Memastikan kenderaan pejabat sentiasa dalam keadaan baik dan diselenggara mengikut tatacara yang ditetapkan serta memberi layanan yang saksama kepada pegawai yang menggunakan kenderaan rasmi Jabatan.

Carta Organisasi

Sila Klik Carta Organisasi Bahagian Pengurusan


Alamat

  Bahagian Pengurusan,
Pejabat Ketua Pendaftar,
Mahkamah Persekutuan Malaysia,
Aras 2, Istana Kehakiman, Presint 3,
62506 PUTRAJAYA


No Tel : 603-8880 3500 (Operator)


 
 
Pejabat Ketua Pendaftar, Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.
Email : webmaster@kehakiman.gov.my Telefon : 03 8880 3500 Faks : 03 8880 3886
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox 3, Safari dan Internet Explorer 8 Dengan Resolusi 1280 X 1024 pixel
Hak Cipta Terpelihara ©2005 - 2013 PKPMP