Bahasa Lain |
   
Facebook Twitter Flickr You Tube QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan
Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Malaya - Fungsi Bahagian


OBJEKTIF

 Memastikan khidmat sokongan perundangan adalah cekap dan berkesan untuk membolehkan Mahkamah Tinggi menyelesaikan kes dengan cekap, lancar dan berkesan.

MISI

 Melaksanakan tugas dengan lancar, efisien, cepat, adil dan saksama dalam semua perkara yang berkaitan dengan pentadbiran am dan kehakiman Mahkamah-Mahkamah Tinggi Malaya.
 

VISI

 Menjadikan Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya sebagai sebuah bahagian yang kompeten dan efisien dalam membantu badan kehakiman melaksanakan keadilan serta mempertingkatkan kepercayaan orang awam.

FUNGSI BAHAGIAN DAN BIDANG TUGAS
  Bertanggungjawab melaksanakan arahan yang diberikan oleh YAA Hakim Besar Malaya, Hakim-Hakim Pengurus dan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia.
 Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pentadbiran am dan kehakiman di semua Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia bagi memastikan sistem penyampaian yang baik, lancar, efisien, cepat, adil dan saksama.
 Menyediakan dan mengeluarkan arahan amalan dan pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya selaras dengan keperluan semasa.
 Menyelia hal ehwal surat kuasa mati, penguatkuasaan, kebangkrapan, lelong dan surat kuasa wakil.
 Mengawalselia Timbalan Pendaftar dan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Menyelia keperluan logistik, aset dan inventori semasa bagi Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya dan seluruh Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Memantau perjalanan kes dan statistik di Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Menyelia keselamatan dalaman dan luaran Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah-Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Mengawalselia perjalanan dan pentadbiran Unit Sijil Amalan.
 Menguruskan penghantaran dokumen mahkamah di luar bidang kuasa ke luar negara dan ke dalam Malaysia.
 Menguruskan pendaftaran perintah-perintah berkenaan dengan nafkah dari negara salingan menurut seksyen 3 akta perintah nafkah (kemudahan penguatkuasaan) 1949.
 Menguruskan permohonan perkhidmatan jurubahasa asing bagi kes-kes jenayah di seluruh Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.

 


Carta Organisasi

Sila Klik Carta Organisasi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Malaya


Alamat

  Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Malaya,
Pejabat Ketua Pendaftar,
Mahkamah Persekutuan Malaysia,
Aras 2, Istana Kehakiman, Presint 3,
62506 PUTRAJAYA


No Tel : 603-8880 3500 (Operator)
 
 
Jumlah pelawat ke Portal ini : 634,907
Dikemaskini pada : 21 November 2017

MyGov  MAMPU  BPA  JPA  EPU  IIM  MSC  MDec  1Malaysia  HRMIS  DBP  ePerolehan  PMO  AGC

Laman Utama
Laman Utama
Laman Utama
Facebook Twitter QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Malaya - Fungsi BahagianOBJEKTIF

 Memastikan khidmat sokongan perundangan adalah cekap dan berkesan untuk membolehkan Mahkamah Tinggi menyelesaikan kes dengan cekap, lancar dan berkesan.

MISI

 Melaksanakan tugas dengan lancar, efisien, cepat, adil dan saksama dalam semua perkara yang berkaitan dengan pentadbiran am dan kehakiman Mahkamah-Mahkamah Tinggi Malaya.
 

VISI

 Menjadikan Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya sebagai sebuah bahagian yang kompeten dan efisien dalam membantu badan kehakiman melaksanakan keadilan serta mempertingkatkan kepercayaan orang awam.

FUNGSI BAHAGIAN DAN BIDANG TUGAS
  Bertanggungjawab melaksanakan arahan yang diberikan oleh YAA Hakim Besar Malaya, Hakim-Hakim Pengurus dan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia.
 Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pentadbiran am dan kehakiman di semua Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia bagi memastikan sistem penyampaian yang baik, lancar, efisien, cepat, adil dan saksama.
 Menyediakan dan mengeluarkan arahan amalan dan pekeliling Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya selaras dengan keperluan semasa.
 Menyelia hal ehwal surat kuasa mati, penguatkuasaan, kebangkrapan, lelong dan surat kuasa wakil.
 Mengawalselia Timbalan Pendaftar dan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Menyelia keperluan logistik, aset dan inventori semasa bagi Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya dan seluruh Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Memantau perjalanan kes dan statistik di Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Menyelia keselamatan dalaman dan luaran Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah-Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.
 Mengawalselia perjalanan dan pentadbiran Unit Sijil Amalan.
 Menguruskan penghantaran dokumen mahkamah di luar bidang kuasa ke luar negara dan ke dalam Malaysia.
 Menguruskan pendaftaran perintah-perintah berkenaan dengan nafkah dari negara salingan menurut seksyen 3 akta perintah nafkah (kemudahan penguatkuasaan) 1949.
 Menguruskan permohonan perkhidmatan jurubahasa asing bagi kes-kes jenayah di seluruh Mahkamah Tinggi Malaya di Semenanjung Malaysia.

 


Carta Organisasi

Sila Klik Carta Organisasi Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Malaya


Alamat

  Pejabat Pendaftaran Mahkamah Tinggi Malaya,
Pejabat Ketua Pendaftar,
Mahkamah Persekutuan Malaysia,
Aras 2, Istana Kehakiman, Presint 3,
62506 PUTRAJAYA


No Tel : 603-8880 3500 (Operator)
 
 
Pejabat Ketua Pendaftar, Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.
Email : webmaster@kehakiman.gov.my Telefon : 03 8880 3500 Faks : 03 8880 3886
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox 3, Safari dan Internet Explorer 8 Dengan Resolusi 1280 X 1024 pixel
Hak Cipta Terpelihara ©2005 - 2013 PKPMP