Examination Section

MAKLUMAN TERKINI :

INFO ELAUN BAHASA KEPADA JURUBAHASA DI MAHKAMAH

PEKELILING  PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2002 – ELAUN BAHASA KEPADA JURUBAHASA DI MAHKAMAH

JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM TAHUN 2018 

JADUAL PEPERIKSAAN JABATAN PKPMP BAGI TAHUN 2018 

PANDUAN CALON MENDUDUKI PEPERIKSAAN PKPMP TAHUN 2017

JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN AWAM TAHUN 2017
 

 

1. Menguruskan peperiksaan di Mahkamah Persekutuan Malaysia bagi jawatan Jurubahasa untuk :-

1.1 Urusan Pengesahan dalam Perkhidmatan
1.2 Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)
1.3 Peperiksaan Elaun Jurubahasa

2. Menguruskan semua peperiksaan di Mahkamah Persekutuan Malaysia bagi jawatan Pembantu Tadbir Undang – Undang (PTU) untuk :-

2.1 Urusan Pengesahan dalam perkhidmatan
2.2 Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL)

3. Menguruskan surat panggilan peperiksaan kepada calon-calon yang memohon untuk menduduki peperiksaan.

4. Memanjangkan surat pengumuman peperiksaan untuk jawatan gunasama yang dikendalikan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, Jabatan Akauntan Negara, Jabatan Perpustakaan Negara dan Jabatan Kerja Raya.                                                                                                                                            

 • Borang permohonan yang lengkap diisi dan disokong oleh Ketua Jabatan / Bahagian hendaklah dikemukakan terus kepada:  
 • Urus Setia Peperiksaan
  Seksyen Peperiksaan
  Bahagian Pengurusan
  Pejabat Ketua Pendaftar
  Mahkamah Persekutuan Malaysia
  Aras 3, Istana Kehakiman
  Presint 3
  62506 PUTRAJAYA                                                            
                                                                                                                                               

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi  :-
                                                                                                                     

Encik Mohamad Nazri Bin Mohd Nasohah (Ketua Penolong Pengarah)                                    

03 - 8880 3791                           
mohamadnazri@kehakiman.gov.my  
        

<<Urus Setia Peperiksaan>>  

Encik Mohamad Nazri Bin Mohd Nasohah
03 - 8880 3791
mohamadnazri@kehakiman.gov.my  

Encik Mustafa Kamal Bin A. Bakar
03-88803865
mustafakamal@kehakiman.gov.my                                  

                                                                                                                                                                     
No. Faksimili : 03 – 8881 1033

INFO UNTUK DIMUAT TURUN
-----------------------------------

<PEPERIKSAAN JABATAN>

-----------------------------------
<SUKATAN PEPERIKSAAN>

 

OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR
Federal Court of Malaysia, Istana Kehakiman,
Precint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Tel 03 8880 3500
Fax 03 8880 3886
Email webmaster@kehakiman.gov.my

    

qr code

Now you can browse Official Website of Chief Registrar's Office Federal Court of Malaysia mobile version via Smartphone with official website QR Code

 

Best viewed using latest browser with resolution 1024 x 768 pixel.