Ketua Hakim Negara

Arahan Amalan Ketua Hakim Negara

Arahan Amalan Ketua Hakim Negara dikeluarkan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara sebagai satu garis panduan atau arahan pentadbiran dalam urusan keseragaman dalam penggunaan budibicara Hakim-Hakim dan Pegawai Undang-Undang atau untuk kelancaran urusan pegendalian kes-kes dimana-mana peringkat Mahkamah. Antara Arahan Amalan terbaru Ketua Hakim Negara adalah seperti dibawah :

  1. Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2013 - Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 : Pemaparan Papan Tanda Mengenai Fi Di Bawah Kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Dan Aduan Salah Laku Pesuruhjaya Sumpah
 Tahun ARAHAN
 2013 Arahan Amalan KHN Bil 1 Tahun 2013 - Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 : Pemaparan Papan Tanda Mengenai Fi Di Bawah Kaedah 21 Kaedah-Kaedah Pesuruhjaya Sumpah 1993 Dan Aduan Salah Laku Pesuruhjaya Sumpah

OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR
Federal Court of Malaysia, Istana Kehakiman,
Precint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.

Tel 03 8880 3500
Fax 03 8880 3886
Email webmaster@kehakiman.gov.my

    

qr code

Now you can browse Official Website of Chief Registrar's Office Federal Court of Malaysia mobile version via Smartphone with official website QR Code

 

Best viewed using latest browser with resolution 1024 x 768 pixel.