Bahasa Lain |
   
Facebook Twitter Flickr You Tube QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan
Practice Directions & Notes
Page 1 of 2
***For further circulars, please click here.***

PRACTICE DIRECTIONS AND NOTES
YEAR 2015
 
YEAR 2014
3. Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil Dari Mahkamah Rendah Ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan
4. Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014 Pemfailan Perakuan Oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defenden Memasukkan Kehadiran Di Bawah Aturan 13 Kaedah (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2013  
5. Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda Oleh Mahkamah 
6. Arahan Amalan Bil 6 Tahun 2014 Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan 
7. Arahan Amalan Bil 7 Tahun 2014 Format Khas Bagi Notis Tunjuk Sebab Di Bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 
8. Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2014 Pemfailan Dokumen Di Bawah Aturan 92 Kaedah 1 (4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 
9. Arahan Amalan Bil 9 Tahun 2014 Penambahbaikan Kemudahan  Pemfailan Kaveat  Atas Talian Melalui Sistem e-Filing & Biro Perkhidmatan.
 
 
YEAR 2013
 
 
YEAR 2012
 
 
YEAR 2011
 
 
YEAR 2010
2. Arahan Amalan Bil. 2/2010 - Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
3. Arahan Amalan Bil. 3/2010 - Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
4. Arahan Amalan Bil. 3/2010 - Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati (Borang 1A)
5. Arahan Amalan Bil. 4/2010 - Waktu Mahkamah
6. Practice Direction No. 5/2010 - Practice Direction On Mediation
7. Arahan Amalan Bil. 6/2010 - Pembatalan Arahan Amalan Berkenaan Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan
 

 Page 12
 
Total visitors to the Portal : 634,907
Last updated : 21 November 2017

MyGov  MAMPU  BPA  JPA  EPU  IIM  MSC  MDec  1Malaysia  HRMIS  DBP  ePerolehan  PMO  AGC

Laman Utama
Laman Utama
Laman Utama
Facebook Twitter QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar

Practice Directions & Notes

Page 1 of 2
***For further circulars, please click here.***

PRACTICE DIRECTIONS AND NOTES
YEAR 2015
 
YEAR 2014
3. Arahan Amalan Bil 3 Tahun 2014 Pemprosesan Rayuan Kes-Kes Sivil Dari Mahkamah Rendah Ke Mahkamah Tinggi Dan Pembayaran Deposit Rayuan
4. Arahan Amalan Bil 4 Tahun 2014 Pemfailan Perakuan Oleh Peguam Plaintif Bagi Tuntutan Harta Tak Alih Atas Kegagalan Defenden Memasukkan Kehadiran Di Bawah Aturan 13 Kaedah (1) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2013  
5. Arahan Amalan Bil 5 Tahun 2014 Bayaran Pemfailan Bagi Penghakiman Ingkar Dipinda Oleh Mahkamah 
6. Arahan Amalan Bil 6 Tahun 2014 Penolakan Deposit Bagi Pelaksanaan Berkaitan Writ Pelaksanaan 
7. Arahan Amalan Bil 7 Tahun 2014 Format Khas Bagi Notis Tunjuk Sebab Di Bawah Aturan 52 Kaedah 2B Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 
8. Arahan Amalan Bil 8 Tahun 2014 Pemfailan Dokumen Di Bawah Aturan 92 Kaedah 1 (4) Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012 
9. Arahan Amalan Bil 9 Tahun 2014 Penambahbaikan Kemudahan  Pemfailan Kaveat  Atas Talian Melalui Sistem e-Filing & Biro Perkhidmatan.
 
 
YEAR 2013
 
 
YEAR 2012
 
 
YEAR 2011
 
 
YEAR 2010
2. Arahan Amalan Bil. 2/2010 - Kadar Bayaran Bagi Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah
3. Arahan Amalan Bil. 3/2010 - Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati
4. Arahan Amalan Bil. 3/2010 - Garis Panduan Dan Tanggungjawab Peguam-Peguam Yang Dilantik Oleh Mahkamah Bagi Kes-Kes Kesalahan Hukuman Mati (Borang 1A)
5. Arahan Amalan Bil. 4/2010 - Waktu Mahkamah
6. Practice Direction No. 5/2010 - Practice Direction On Mediation
7. Arahan Amalan Bil. 6/2010 - Pembatalan Arahan Amalan Berkenaan Gambar Yang Dikemukakan Sebagai Ekshibit Di Mahkamah Yang Membicarakan Kes Hendaklah Dikemukakan Di Mahkamah Rayuan Dan Mahkamah Persekutuan Diperingkat Rayuan
 

 Page 12
 
Chief Registrar’s Office Federal Court of Malaysia, Palace of Justice, Precint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia
Email : webmaster@kehakiman.gov.my Phone : 03 8880 3500 Fax : 03 8880 3886
Best viewed using Google Chrome, Mozilla Firefox 3, Safari and Internet Explorer 8 With Resolution 1280 x 1024 pixels
Copyright © 2005 - 2013 PKPMP