Bahasa Lain |
   
Facebook Twitter Flickr You Tube QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan
Practice Directions & Notes
***For further circulars, please click here.***

PRACTICE DIRECTIONS AND NOTES
YEAR 2014
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2014 - [Kes-Kes Admiralti Dari Mahkamah Tinggi Kod 27 Dan Kes-Kes Pembinaan Kod 21C, 22C, 24C Dan 24C (Arb) Hendaklah Diklasfikasi Mengikut Abjad Negeri Dan Nombor Kod]
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2014 - Panduan Pemfailan Dokumen dan Tempoh Masa Hujahan Lisan Di Mahkamah Rayuan
3Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2014 - Pengkelasan Kod Bagi Kes Semakan Sivil Di Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 2012
 
 
YEAR 2011
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2011 - Pemfailan Keempat-empat Rekod Rayuan Sekaligus Bagi Rayuan-Rayuan Sivil
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2011 - Pemfailan Rekod Rayuan Di Dalam Format Cakera Padat (CD) Bagi Nota-Nota Prosiding Dan Nota Keterangan Mahkamah Tinggi
3. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2011 - Rayuan-Rayuan Yang Difailkan Ke Mahkamah Rayuan Melibatkan Kes-Kes Muamalat Dari Mahkamah Tinggi Kod 22A Dan 24A, Harta lntelek Sivil Mahkamah Tinggi Kod 22 IP, 24 IP Dan 25 IP Dan Harta lntelek Jenayah Mahkamah Tinggi 411P, 42 IP Dan 43 IP
4. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 4/2011 - Penomboran Jelas Pada Jilid Rekod Rayuan
 
 
YEAR 2010
2. Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 2/2010 - Penangguhan Kes-Kes Rayuan Pra 2008
 
 
YEAR 2009
3. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2009 - Panduan Pemfailan Deraf Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 2008
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008
Part  I - IV
Part VII
Part VII (Samb)
 
 
YEAR 1998
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1998 - Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2005
 
 
YEAR 1996
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1996 - Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan dalam Perkara-Perkara Sivil
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1996 - Permohanan Kebenaran Untuk Merayu Ke Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 1995
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1995 - Pindaan Kepada Practice Direction No. 2 Of 1985, Nota Amalan Bil. 1 Dan 3 Tahun 1991, Arahan Amalan Bil. 1 dan 3 Tahun 1992, Arahan Amalan Bil. 1 tahun 1993 Dan Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 1994
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1995 - Klasifikasi Rayuan Di Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 1994
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1994 - Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan
 
 
 
Total visitors to the Portal : 634,907
Last updated : 24 November 2017

MyGov  MAMPU  BPA  JPA  EPU  IIM  MSC  MDec  1Malaysia  HRMIS  DBP  ePerolehan  PMO  AGC

Laman Utama
Laman Utama
Laman Utama
Facebook Twitter QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar

Practice Directions & Notes

***For further circulars, please click here.***

PRACTICE DIRECTIONS AND NOTES
YEAR 2014
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2014 - [Kes-Kes Admiralti Dari Mahkamah Tinggi Kod 27 Dan Kes-Kes Pembinaan Kod 21C, 22C, 24C Dan 24C (Arb) Hendaklah Diklasfikasi Mengikut Abjad Negeri Dan Nombor Kod]
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2014 - Panduan Pemfailan Dokumen dan Tempoh Masa Hujahan Lisan Di Mahkamah Rayuan
3Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2014 - Pengkelasan Kod Bagi Kes Semakan Sivil Di Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 2012
 
 
YEAR 2011
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1/2011 - Pemfailan Keempat-empat Rekod Rayuan Sekaligus Bagi Rayuan-Rayuan Sivil
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2/2011 - Pemfailan Rekod Rayuan Di Dalam Format Cakera Padat (CD) Bagi Nota-Nota Prosiding Dan Nota Keterangan Mahkamah Tinggi
3. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 3/2011 - Rayuan-Rayuan Yang Difailkan Ke Mahkamah Rayuan Melibatkan Kes-Kes Muamalat Dari Mahkamah Tinggi Kod 22A Dan 24A, Harta lntelek Sivil Mahkamah Tinggi Kod 22 IP, 24 IP Dan 25 IP Dan Harta lntelek Jenayah Mahkamah Tinggi 411P, 42 IP Dan 43 IP
4. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 4/2011 - Penomboran Jelas Pada Jilid Rekod Rayuan
 
 
YEAR 2010
2. Arahan Amalan Presiden Mahkamah Rayuan Bil. 2/2010 - Penangguhan Kes-Kes Rayuan Pra 2008
 
 
YEAR 2009
3. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2009 - Panduan Pemfailan Deraf Perintah Bersih Dalam Prosiding Rayuan dan Permohonan Sivil Di Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 2008
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 2008
Part  I - IV
Part VII
Part VII (Samb)
 
 
YEAR 1998
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1998 - Pindaan Kepada Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 2005
 
 
YEAR 1996
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1996 - Perlanjutan Masa Untuk Memfailkan Rekod Rayuan dalam Perkara-Perkara Sivil
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1996 - Permohanan Kebenaran Untuk Merayu Ke Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 1995
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1995 - Pindaan Kepada Practice Direction No. 2 Of 1985, Nota Amalan Bil. 1 Dan 3 Tahun 1991, Arahan Amalan Bil. 1 dan 3 Tahun 1992, Arahan Amalan Bil. 1 tahun 1993 Dan Arahan Amalan Bil. 1 Tahun 1994
2. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 2 Tahun 1995 - Klasifikasi Rayuan Di Mahkamah Rayuan
 
 
YEAR 1994
1. Arahan Amalan Mahkamah Rayuan Bil. 1 Tahun 1994 - Kod Warna Bagi Rekod Rayuan Dan Dokumen-Dokumen Berkaitan
 
 
 
Chief Registrar’s Office Federal Court of Malaysia, Palace of Justice, Precint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia
Email : webmaster@kehakiman.gov.my Phone : 03 8880 3500 Fax : 03 8880 3886
Best viewed using Google Chrome, Mozilla Firefox 3, Safari and Internet Explorer 8 With Resolution 1280 x 1024 pixels
Copyright © 2005 - 2013 PKPMP