FUNGSI BAHAGIAN

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 Mengurus semua urusan perkhidmatan pegawai dan kakitangan yang bertugas di Mahkamah Negeri Kelantan.

 Bertanggungjawab dalam urusan-urusan perlantikan, pengesahan lantikan, pengesahan jawatan, perjawatan, pencen dan persaraan.

 Mengurus Buku Rekod Perkhidmatan dan rekod cuti pegawai-pegawai yang bertugas di Mahkamah Negeri Kelantan.

 Mengendali Sistem HRMIS.

 Mengendali Sistem Pengurusan Aset Jabatan.

 Mengurus Latihan/Kursus dan Peperiksaan Perkhidmatan Jabatan.

 Urusetia disiplin dan tatatertib.

 Mengawalselia urusan penggunaan kenderaan jabatan.

 Pengurusan Majlis dan Mesyuarat.

 Mengurus Pembekalan Surat Khabar.

 Mengurus Perolehan Bekalan dan Kelengkapan Pejabat.

 Mengurus Penyelenggaraan Mesin dan Komputer.

 Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

UNIT KEWANGAN

 Mengawalselia urusan berkaitan kewangan di Mahkamah Negeri Kelantan bagi bagi urusan pembayaran gaji dan ganjaran.

 Menyedia anggaran Belanjawan Mengurus dan Tanggungan.

 Menyediakan Penyata Penyesuaian Bulanan.

 Menyediakan Baucar Bayaran Am dan Baucar Jurnal Akaun Pendahuluan Diri Di Bawah A.P. 54.

 Menyemak Dan Meluluskan Baucar Pembayaran.

 Memastikan semua bil dan tuntutan di bayar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen di terima dengan sempurna.

 Bertanggungjawab memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan yang telah dirancang oleh Jabatan/agensi.

 Mengendalikan Kontrak Perjanjian Sewa Pejabat/Bangunan serta mesin.

 Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

 

UNIT HASIL

 Memberi khidmat sokongan pentadbiran yang cekap dan berkesan kepada pelanggan.

 Memastikan hasil dan deposit dapat di kutip sekurang-kurangnya 90 % setiap hujung tahun.

 Memastikan sistem bayaran e-court finance melalui kaunter/epos dan epcs befungsi dengan baik bagi memudahkan orang awam yang menggunakan perkhidmatan di Mahkamah.

 Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Malay