FUNGSI BAHAGIAN

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

  • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil.
  • Meluluskan semua draf/perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
  • Meluluskan semua draf/penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret.
  • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret.
  • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baru.
  • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Majistret Sivil Machang.

 

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

  • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah.
  • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukak