Mengapa Perlu Mediasi?

MEDIASI

Satu kaedah alternatif bagi menyelesaikan kes yang didaftarkan di Mahkamah tanpa melalui tempoh perbicaraan yang panjang.

 

CIRI-CIRI

- Kes didaftarkan di Mahkamah Negeri Kelantan

- Tiada yuran pendaftaran

- Pihak-pihak bersetuju dan sukarela mencuba kaedah penyelesaian secara mediasi dan telah mengisi Borang 1 (Form 1).

 

KELEBIHAN

- Pusat Mediasi Kelantan menyediakan Perantara (Mediator) yang berpengalaman luas dalam pengendalian kes-kes yang memerlukan mediasi.

- Menerusi mediasi, pihak-pihak akan menggunakan masa yang telah ditetapkan untuk mencapai kata persetujuan.

- Proses mediasi tidak formal dan lebih fleksibel. Pihak-pihak akan lebih selesa untuk berbincang.

- Sesi mediasi adalah sulit dan tertutup.

- Sekiranya kes gagal diselesaikan secara mediasi, mediator masih boleh membantu pihak-pihak untuk berkomunikasi bagi mencapai sebahagian daripada penyelesaian (partial solution) atau mengurangkan bilangan isu yang perlu diselesaikan di kamar perbicaraan.

- Kakitangan Pusat Mediasi Kelantan sangat mesra dan bersedia membantu pihak-pihak memudahkan urusan mediasi mereka.

Melayu