KEMUDAHAN

Bilik keluarga untuk penyusuan bayi

 

Parking awam 

 

Kafetaria 

 

Mesin ATM / CDM 

 

Jabatan Bantuan Guaman 

Melayu