Bahagian Sivil

 

 

Puan Rosbiahanin bt Arifin

Penyelia Bahagian  Sivil

Mahkamah Rendah

Mahkamah Kuala Lumpur

 

 

 

Penyelia

Mahkamah Majistret (Bahagian Sivil)

Mahkamah Kuala Lumpur

 

Alamat :

Mahkamah Kuala Lumpur

Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur

Jalan Tuanku Abdul Halim

50506 Kuala Lumpur

 

Tel : 03 6209 4000

Faks : 03 6209 4015

 

Malay