Bahagian Jenayah

 
 

 

 

Penyelia Bahagian Jenayah

Mahkamah Rendah

Mahkamah Kuala Lumpur

 

 

Puan Sabariah Binti Othman

Penyelia

Mahkamah Majistret (Bahagian Jenayah)

Mahkamah Kuala Lumpur

 

Alamat :

Mahkamah Kuala Lumpur

Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur

Jalan Tuanku Abdul Halim

50506 Kuala Lumpur

 

Tel  :  03 6209 4000

Faks : 03 6209 4015

 

Malay