Anugerah Penggunaan ePos Tertinggi di Malaysia

Anugerah Penggunaan Saluran Pembayaran Melalui Terminal ePos Tertinggi Di Mahkamah Seluruh Malaysia Januari sehingga Mac 2018

Tahniah dan syabas kepada Unit Hasil dan Deposit Mahkamah Kuala Lumpur.

Mahkamah Kuala Lumpur telah menerima Anugerah Penggunaan Saluran Pembayaran Melalui Terminal ePos Tertinggi Di Mahkamah Seluruh Malaysia Januari sehingga Mac 2018. Anugerah ini merupakan anugerah kali ketiga yang telah diterima oleh MKL.

Malay