Tiket Aduan (Peralatan) 2019

Perkara Saluran

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Okt

Nov

Dis

Desktop PC/Laptop   61 33  32   47 19  24 48  39       
Photostat / Printer    33 46 17   34 24 21  38  42       
Rangkaian Unit IT 72  18   11   5      
Vendor 16 16       
Peralatan CRT   36 13 23  10 20      
Aplikasi   15 15  8 12       
Lain-lain   1 - -      

 

Malay