Tiket Aduan (Peralatan) 2019

Perkara Saluran

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Desktop PC/Laptop   61 33  32   47 19  24 48  39  34  26 28  32
Photostat / Printer    33 46 17   34 24 21  38  42  27  46 32   34 
Rangkaian Unit IT 72  18   11   5 6
Vendor 16 16   
Peralatan CRT   36 13 23  10 20 - 26
Aplikasi   15 15  8 12  11  12  9
Lain-lain   1 - - -  4

 

Malay