Hakim Mahkamah Tinggi

 

 

 

 

 

  YA Dato' Indera Mohd Sofian bin Tan Sri Abd Razak Mahkamah Tinggi Sivil NCvC 2
       

 

   

YA Dato’ Ahmad Zaidi bin Ibrahim

 

Mahkamah Tinggi Sivil NCvC 6

 

 

 

 

   

YA Dato' Sri Mariana binti Haji Yahya

Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa Kuasa Khas 2

       

 

 

YA Dato’ Nik Hasmat binti Nik Mohamad

Mahkamah Tinggi Sivil NCvC 4
       
   YA Datuk Azimah binti Omar Mahkamah Tinggi Sivil NCvC 5
       
  YA Dato' Lim Chong Fong

Mahkamah Tinggi Pembinaan

       

 

 

YA Dato’ Nordin bin Hassan

 

Mahkamah Tinggi Bahagian Kuasa Kuasa Khas 1

       
  YA Tuan Collin Lawrence Sequerah Mahkamah Tinggi Janayah 1
       

 

 

YA Tuan Mohamed Zaini Bin Mazlan

Mahkamah Tinggi Jenayah 2
       

 

 

YA Tuan Mohd Nazlan bin Mohd Ghazali

Mahkamah Tinggi Jenayah 3

 

 

 

 

 

YA Dato' Ahmad Bin Bache

Mahkamah Tinggi Sivil NCvC 3

       
 

YA Datuk Mohd Firuz Bin Jaffril

Mahkamah Tinggi Sivil NCvC 7
       
  YA Dato' Rozana binti Ali Yusof Mahkamah Tinggi Sivil NCVC 9
       
  YA Dato' Faizah binti Jamaludin Mahkamah Tinggi Keluarga
       
  YA Dato' Ahmad Kamal bin Md. Shahid

Mahkamah Tinggi Dagang 7

(Harta Intelek)

       
  YA Puan Wong Chee Lin

Mahkamah Tinggi Dagang

NCC 5

       
  YA Tuan Darryl Goon Siew Chye

Mahkamah Tinggi Dagang

NCC 3

       
  YA Dato' Muhammad Jamil bin Hussin Mahkamah Tinggi Jenayah 4
       
  YA Dato' Khadijah Binti Idris

Mahkamah Tinggi Dagang

NCC 6

 

Melayu