Pengarah Mahkamah Kuala Lumpur

 
 

 

 

Tuan Ahmad Kamar Bin Jamaludin

Pengarah

Mahkamah Kuala Lumpur

 

Alamat :

Mahkamah Kuala Lumpur

Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur

Jalan Tuanku Abdul Halim

50506 Kuala Lumpur

 

No Tel  : 03 6209 4000

No Faks : 03 6209 4015

Melayu