Kenaikan Fi Rayuan

Dengan hormatnya saya merujuk perkara di atas.

 

Bersama-sama ini dilampirkan surat bertarikh 12 Jun 2018 bertajuk "Kenaikan Fi Pemfailan Bagi Rayuan" untuk perhatian dan tindakan lanjut pihak YBhg. Datuk / Dato' / Tuan / Puan.

 

Sekian, terima kasih.

                     t.t

(DATO' SRI LATIFAH BINTI HAJI MOHD TAHAR)

Ketua Pendaftar

Mahkamah Persekutuan Malaysia

PUTRAJAYA

 

 

 

Melayu