Statistik

 

Statistik Kes Mahkamah Kuala Lumpur

 

 

 

Mahkamah

Majistret

Mahkamah

Sesyen

Mahkamah

Tinggi

         
Tahun 2020   Sivil   Jenayah Sivil   Jenayah Sivil Dagang Jenayah
                     
Tahun 2019   Sivil   Jenayah Sivil   Jenayah Sivil Dagang Jenayah
                     

Tahun 2018

 

Sivil

 

Jenayah

Sivil

 

Jenayah

Sivil

Dagang

Jenayah

                     

Tahun 2017

 

Sivil

 

Jenayah

Sivil

 

Jenayah

Sivil

Dagang

Jenayah

                     

Tahun 2016

 

Sivil

 

Jenayah

Sivil

 

Jenayah

Sivil

Dagang

Jenayah

 

________________________________________________________________________________

 

Statistik Pusat Mediasi Mahkamah Kuala Lumpur

 

Mahkamah Majistret   Mahkamah Sesyen   Mahkamah Tinggi
         
Tahun 2020   Tahun 2020   Tahun 2020
         
Tahun 2019   Tahun 2019   Tahun 2019
         
Tahun 2018   Tahun 2018   Tahun 2018
         
Tahun 2017   Tahun 2017   Tahun 2017
         

Tahun 2011

-

Tahun 2016

 

Tahun 2011

-

Tahun 2016

 

Tahun 2011

-

Tahun 2016

______________________________________________________________

 

Statistik Penyelesaian Aduan ICT

Mahkamah Kuala Lumpur

 

Tahun 2020 Peralatan Sistem / Aplikasi Tempahan atas Talian
       
Tahun 2019 Peralatan Sistem / Aplikasi Tempahan Atas Talian
       
Tahun 2018 Peralatan Sistem / Aplikasi Tempahan Atas Talian
       
 Tahun 2017 Peralatan  Sistem / Aplikasi  Tempahan Atas Talian

 

________________________________________________________________________________

Melayu