Tempahan Bilik Menggunakan eBilik

Perkara

Mac

April

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Bilik Kemboja   -   -   -  - 6
Bilik Kenanga   -   -   -  1  -  
Bilik Anggerik   4  19   19  14 11  26 21  14 
Bilik Melati - -   2 7  2  2
  Bilik Bunga Raya - -   -  2  2 2  1
  Bilik Latihan ICT - -   2   2 4 6
Bilik Mawar - -   2   -  1
  Bilik Dahlia   -   -   -   -  7
Mahkamah 11 - -   -   3  7 3 11
Mahkamah 12 - -   2   4  5 3 15 
Ruang Legar Aras 1  -  -  -  - 1 2
Ruang Legar Aras 2 - - - - 1
Ruang Legar Aras 7 - - - 3 1
Ruang Legar Aras 8 - - - - 2  -
Jumlah - - 12 41 51 44 35 61  65  51 

 

Melayu