Arahan amalan KHN Bil 4/2018

Tarikh : 16.10.2018

 

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Y.Bhg. Dato' Sri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan,

 

Adalah saya diarahkan untuk merujuk kepada perkara di atas.

 

2. Bersama-sama ini dilampirkan sesalinan [klik] Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil. 4/2018 Panduan Memperkukuh Keselamatan Sistem E-mel untuk makluman dan perhatian Y.Bhg. Dato' Sri/Datuk/Dato'/Datin/Tuan/Puan.

 

Sekian, terima kasih.

 

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

                       t.t

(NORHAFIZAH BINTI ZAINAL ABIDIN)

Pegawai Khas (Penyelidikan) kepada 

YAA Ketua Hakim Negara 

Mahkamah Persekutuan Malaysia 

Istana Kehakiman 

PUTRAJAYA

Melayu