Pertukaran & Perpindahan MKL 2018

 

 

Pertukaran Dan Perpindahan Pegawai & Kakitangan

Mahkamah Kuala Lumpur

 

 

Pegawai

 

Tahun 2018

 
 

 

 

 

 
 

Kakitangan

 

Tahun 2018

 
 

 

 

 

 
Melayu