Hebahan Pentadbiran Bulan Januari 2018

 

Tarikh : 30.1.2018

Perkara : Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2018 mengenai Bayaran Deposit Bagi Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil di Seluruh Mahkamah di Malaysia

 

YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan,

 

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas.

 

2.    Bersama-sama ini disertakan sesalinan [klik] Pekeliling Ketua Pendaftar Bil. 1 Tahun 2018 mengenai Bayaran Deposit Bagi Pelaksanaan Waran Tangkap Bagi Kes Sivil di Seluruh Mahkamah di Malaysia bertarikh 30 Januari 2018 untuk tindakan dan perhatian pihak YBhg. Datuk / Dato' / Datin / Tuan / Puan.

 

Sekian, terima kasih.

 

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

 

Saya yang menurut perintah,

 

                     t.t

(DATO' SRI LATIFAH BINTI HAJI MOHD TAHAR)

Ketua Pendaftar

Mahkamah Persekutuan Malaysia

PUTRAJAYA

__________________________________________________________________________________

Tarikh : 2.1.2018

Perkara : PekelilingPerkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 - Kenaikan Pangkat Secara TBBK Bagi Kumpulan Pelaksana

 

Assalamualaikum

dan

Selamat Sejahtera

 

YBhg Dato’/Datuk/Datin/Tuan/Puan,

 

Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) Bagi Kumpulan Pelaksana

 

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

2.         Bersama-sama dengan ini dipanjangkan [klik] Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2017 untuk makluman YBhg Dato’/Datuk/Datin/Tuan/Puan jua.

 

Terima kasih.

 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 

Saya yang menurut perintah,

 

SHERILYN EMARIZA BINTI SHARIFFUDDIN

Penolong Pengarah Kanan

Bahagian Pengurusan

Mahkamah Kuala Lumpur

Tel    : 03-62074042

Faks : 03-62094040

Melayu