Tiket Aduan (Peralatan) 2019

Perkara Saluran

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

Desktop PC/Laptop   61 33  32   47 19  24 48  39  34      
Photostat / Printer    33 46 17   34 24 21  38  42  27      
Rangkaian Unit IT 72  18   11   5 6      
Vendor 16 16         
Peralatan CRT   36 13 23  10 20 -      
Aplikasi   15 15  8 12  11      
Lain-lain   1 - - -      

 

Melayu