Tiket Aduan (Peralatan) 2019

Perkara Saluran

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Okt

Nov

Dis

Desktop PC/Laptop   61 33  32   47 11            
Photostat / Printer    33 46 17   34 17            
Rangkaian Unit IT 72  18   11   5            
Vendor 16            
Peralatan CRT   36 13 23  10 21            
Aplikasi   15 15  6            
Lain-lain   1 - -            

 

Melayu