Tiket Aduan (Peralatan) 2019

Perkara Saluran

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Okt

Nov

Dis

Desktop PC/Laptop   61 33  32   47 19  24 48         
Photostat / Printer    33 46 17   34 24 21  38         
Rangkaian Unit IT 72  18   11   5        
Vendor 16          
Peralatan CRT   36 13 23  10 20        
Aplikasi   15 15  8        
Lain-lain   1 - -        

 

Melayu