LAWATAN & DELEGASI

 

LAWATAN YAA TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA RICHARD MALANJUM, KETUA HAKIM NEGARA

KE MAHKAMAH-MAHKAMAH NEGERI MELAKA PADA  26 SEPTEMBER 2018

 

Melayu