ALAMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

 ALAMAT MAHKAMAH MELAKA 

Alamat 

Kompleks Mahkamah Jalan Tun Abdul  Razak 75450 Ayer Keroh Melaka

No Tel  06 - 231 4020
Fax 06 - 231 4030
Email ptjmelaka@kehakiman.gov.my

 

 

ALAMAT MAHKAMAH MAJISTRET ALOR GAJAH 

Alamat 

Jalan Lesung Batu 77000 Alor Gajah Melaka

No Tel  06 - 556 1241
Fax 5565152
Email alorgajah@kehakiman.gov.my

 

 

ALAMAT MAHKAMAH MAJISTRET JASIN 

Alamat 

Mahkamah Majistret Jasin 7700 Jasin melaka

No Tel  06 - 529 1315
Fax 06 - 5291315
Email jasin@kehakiman.gov.my

 

Melayu