Pejabat Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya

Pejabat Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya adalah bahagian yang bertanggungjawab ke atas pentadbiran Mahkamah di seluruh Mahkamah Rendah Malaya. Pejabat Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya diketuai oleh Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya dan dibantu oleh seorang Timbalan Kanan Pendaftar,  Timbalan Pendaftar dan Penolong Kanan Pendaftar.

 

Fungsi dan tugas : 

 

  1. Pejabat Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya berperanan untuk memantau dan mengeluarkan arahan sewajarnya bagi hal-hal pentadbiran dan pengurusan mahkamah rendah seluruh Semenanjung Malaysia.

 

  1. Pejabat Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya membuat pemantauan dengan memastikan semua mahkamah negeri mematuhi arahan-arahan Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan dan undang-undang sedia ada.

 

  1. Membuat pemantauan prestasi Pegawai kehakiman Mahkamah Rendah berdasarkan statistik dan semakan melalui rakaman prosiding

 

  1. Membuat pemantauan alasan penghakiman tertunggak berdasarkan statistik dan mengambil tindakan sewajarnya bagi memastikan tiada kelewatan penyediaan alasan penghakiman dan rekod rayuan.

 

  1. Menyelia Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Rendah dalam hal-hal pentadbiran dan pengurusan kes di Mahkamah Rendah Semenanjung Malaysia

 

  1. Memperkukuh pemantauan dengan membuat lawatan naziran ke Mahkamah negeri bagi menyemak pematuhan dengan arahan PKPMP dan undang-undang dari segi pentadbiran dan pengurusan Mahkamah.

 

  1. Menghadiri dan mengadakan pelbagai mesyuarat mewakili Jabatan dengan pelbagai agensi bagi isu-isu melibatkan Mahkamah Rendah.

 

 

ALAMAT
Pejabat Pendaftar Mahkamah Rendah Malaya
Mahkamah Persekutuan Malaysia
  Aras 2, Istana Kehakiman

Presint 3
62506 PUTRAJAYA

 03 8880 3704  03 8880 5464
     pmrm@kehakiman.gov.my

 

 

PEJABAT KETUA PENDAFTAR
Mahkamah Persekutuan Malaysia,
Istana Kehakiman,
Presint 3, 62506,
Putrajaya, Malaysia.

Tel 03 8880 3500
Faks 03 8880 3886
Emel webmaster@kehakiman.gov.my

    

qr code

Kini anda boleh melayari Portal Rasmi Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia versi mudah alih menerusi Smartphone dengan hanya melalui Kod QR Rasmi

 

Paparan terbaik menggunakan pelayar terkini dengan resolusi melebihi 1024 x 768 pixel.