Bahasa Lain |
   
Facebook Twitter Flickr You Tube QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan
Arahan Amalan & Arahan Ketua Hakim Negara
*** Untuk pekeliling selanjutnya, sila klik disini.***


ARAHAN AMALAN KETUA HAKIM NEGARA, MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
Arahan Amalan Ketua Hakim Negara dikeluarkan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara sebagai satu garis panduan atau arahan pentadbiran dalam urusan keseragaman dalam penggunaan budibicara Hakim-Hakim dan Pegawai Undang-Undang atau untuk kelancaran urusan pegendalian kes-kes dimana-mana peringkat Mahkamah.
Antara Arahan Amalan terbaru Ketua Hakim Negara adalah seperti dibawah :
 
TAHUN 2017
2. Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2017 - Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak
 
TAHUN 2013
 
 
TAHUN 2012
1. Bil 1/Tahun 2012
Penentuan Kadar Bunga Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012
 
 
TAHUN 2011
1. Arahan Amalan
Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ
2. Arahan Amalan
Penurunan Cap Jari Responen Pada Buku Daftar dan Dokumen yang Diangkat Sumpah
 
 
TAHUN 2010
Arahan Amalan 1/2010
Penetapan Tarikh Perbicaraan dan Penyediaan Rekod Rayuan Bagi Permohonan Habeas Corpus
 
 
TAHUN 2008
Penangguhan kes
 
 
TAHUN 2004
1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2004 - Penangguhan Kes
2. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2004 - Kes-Kes Keutamaan
 
 
TAHUN 2003
Persidangan/Seminar/Forum/Ceramah-Ceramah Awam/Acara-Acara Anjuran Badan-Badan Politik dan Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Acara-Acara Lain yang mungkin menimbulkan Kontroversi
 
 
TAHUN 2000
1. Penangguhan Kes
2. Pindaan Kepada Kod Etika Hakim 1994
 
 
TAHUN 1999
1. Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956(Disemak 1972)
 
 
TAHUN 1998
1. Pelaksanaan Perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1998
2.  Penerimaan Masuk Anak Atau Saudara Mara Sebagai Peguambela Dan Peguamcara Mahkamah Tinggi 1998
3. Akta Bahasa Kebangsaan 1998
 
 
TAHUN 1997
1. Pindaan Kepada Akta Kanun Prosidur Jenayah(Akta A 979)
 
 
TAHUN 1996
1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1996 - Kod Etika Hakim 1994
2. Arahan Petadbiran Ketua Hakim Negara Bil.1/1996 - Tempat Tinggal Anggota - Anggota Badan Kehakiman
3. Pekeliling Ketua Hakim Negara Bil. 2/1996 - Pematuhan Kaedah/Prosedur Mahkamah Dalam Kes Sivil Dan Jenayah
4. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 - Sambung Perbicaraan Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heard)
5. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.4/1996 - Pendaftaran Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen
6. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.5/1996 - Borang Laporan Bulanan Kes-Kes Di Mana Alasan Penghakiman Belum Disediakan Selepas Tempoh Enam Mingggu
7. Peruntukan - Peruntukan Khas Mengenai Parti Politik Di Dalam Akta Pertubuhan
8. Percutian Y.A.A Ketua Hakim Negara Dan Y.A.A Hakim Besar Malaya
 
 
TAHUN 1995
 
 
TAHUN 1994
 
 
TAHUN 1993
 
 
 
Jumlah pelawat ke Portal ini : 634,907
Dikemaskini pada : 20 October 2017

MyGov  MAMPU  BPA  JPA  EPU  IIM  MSC  MDec  1Malaysia  HRMIS  DBP  ePerolehan  PMO  AGC

Laman Utama
Laman Utama
Laman Utama
Facebook Twitter QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar

Arahan Amalan & Arahan Ketua Hakim Negara

*** Untuk pekeliling selanjutnya, sila klik disini.***


ARAHAN AMALAN KETUA HAKIM NEGARA, MAHKAMAH PERSEKUTUAN MALAYSIA
Arahan Amalan Ketua Hakim Negara dikeluarkan oleh Yang Amat Arif Ketua Hakim Negara sebagai satu garis panduan atau arahan pentadbiran dalam urusan keseragaman dalam penggunaan budibicara Hakim-Hakim dan Pegawai Undang-Undang atau untuk kelancaran urusan pegendalian kes-kes dimana-mana peringkat Mahkamah.
Antara Arahan Amalan terbaru Ketua Hakim Negara adalah seperti dibawah :
 
TAHUN 2017
2. Arahan Amalan KHN Bil 2 Tahun 2017 - Alasan Penghakiman Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak
 
TAHUN 2013
 
 
TAHUN 2012
1. Bil 1/Tahun 2012
Penentuan Kadar Bunga Di Bawah Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012
 
 
TAHUN 2011
1. Arahan Amalan
Penurunan Cap Jari Deponen Pada Dokumen dan Buku Daftar Melibatkan Transaksi JPJ
2. Arahan Amalan
Penurunan Cap Jari Responen Pada Buku Daftar dan Dokumen yang Diangkat Sumpah
 
 
TAHUN 2010
Arahan Amalan 1/2010
Penetapan Tarikh Perbicaraan dan Penyediaan Rekod Rayuan Bagi Permohonan Habeas Corpus
 
 
TAHUN 2008
Penangguhan kes
 
 
TAHUN 2004
1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/2004 - Penangguhan Kes
2. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.2/2004 - Kes-Kes Keutamaan
 
 
TAHUN 2003
Persidangan/Seminar/Forum/Ceramah-Ceramah Awam/Acara-Acara Anjuran Badan-Badan Politik dan Pertubuhan Bukan Kerajaan dan Acara-Acara Lain yang mungkin menimbulkan Kontroversi
 
 
TAHUN 2000
1. Penangguhan Kes
2. Pindaan Kepada Kod Etika Hakim 1994
 
 
TAHUN 1999
1. Seksyen 3 Akta Undang-Undang Sivil 1956(Disemak 1972)
 
 
TAHUN 1998
1. Pelaksanaan Perenggan 12 Jadual Pertama Akta Mahkamah Kehakiman 1998
2.  Penerimaan Masuk Anak Atau Saudara Mara Sebagai Peguambela Dan Peguamcara Mahkamah Tinggi 1998
3. Akta Bahasa Kebangsaan 1998
 
 
TAHUN 1997
1. Pindaan Kepada Akta Kanun Prosidur Jenayah(Akta A 979)
 
 
TAHUN 1996
1. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.1/1996 - Kod Etika Hakim 1994
2. Arahan Petadbiran Ketua Hakim Negara Bil.1/1996 - Tempat Tinggal Anggota - Anggota Badan Kehakiman
3. Pekeliling Ketua Hakim Negara Bil. 2/1996 - Pematuhan Kaedah/Prosedur Mahkamah Dalam Kes Sivil Dan Jenayah
4. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.3/1996 - Sambung Perbicaraan Kes-Kes Separuh Bicara (Part Heard)
5. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.4/1996 - Pendaftaran Kes-Kes Sivil Di Mahkamah Tinggi Dan Mahkamah Sesyen
6. Arahan Amalan Ketua Hakim Negara Bil.5/1996 - Borang Laporan Bulanan Kes-Kes Di Mana Alasan Penghakiman Belum Disediakan Selepas Tempoh Enam Mingggu
7. Peruntukan - Peruntukan Khas Mengenai Parti Politik Di Dalam Akta Pertubuhan
8. Percutian Y.A.A Ketua Hakim Negara Dan Y.A.A Hakim Besar Malaya
 
 
TAHUN 1995
 
 
TAHUN 1994
 
 
TAHUN 1993
 
 
 
Pejabat Ketua Pendaftar, Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.
Email : webmaster@kehakiman.gov.my Telefon : 03 8880 3500 Faks : 03 8880 3886
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox 3, Safari dan Internet Explorer 8 Dengan Resolusi 1280 X 1024 pixel
Hak Cipta Terpelihara ©2005 - 2013 PKPMP