Unit Sijil Amalan

FUNGSI UNIT SIJIL AMALAN DAN GUAMAN

1. Memproses Sijil Amalan Guaman peguam yang diterima daripada Majlis Peguam Malaysia.
2. Membekalkan perkhidmatan Jurubahasa Asing Lantikan Mahkamah bagi kes jenayah di mahkamah di seluruh Malaysia.
3. Melantik dan mengawal selia Jurubahasa Asing Lantikan Mahkamah dari semasa ke semasa.
4. Membantu dalam urusan penyampaian dokumen di luar bidangkuasa baik dokumen daripada dalam mahupun luar negara.

English