Mengapa Perlu Mediasi?

 

Mengapa Perlu Mediasi? 

 

 1. Menjadikan mediasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan kes tanpa melalui proses perbicaraan penuh;

 2. Menjimatkan masa, kos dan tenaga pihak-pihak yang terlibat;

 3. Menyediakan tempat yang sesuai untuk menyelesaikan kes selain daripada bilik bicara;

 4. Menggalakkan pertelingkahan diselesaikan secara baik (win-win situation) dan kedua-dua pihak berpuas hati dengan keputusan yang dicapai;

 5. Mempercepatkan proses pelupusan kes dan mengurangkan kes-kes tertunggak di Mahkamah. 

 

 

 

 

 

 

 

Melayu