STATISTIK

 

STATISTIK KES MAHKAMAH 

  

TAHUN 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Januari 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Februari 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Mac 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan April 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Mei 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Jun 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Julai 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Ogos 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan September 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Oktober 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan November 2019

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Disember 2019

 

TAHUN 2018 

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Januari 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Februari 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Mac 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan April 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Mei 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Jun 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Julai 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Ogos 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan September 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Oktober 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan November 2018

Statistik Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Disember 2018

 

Statistik Ageing Kes Sivil November 2018

 

TAHUN 2017 

Statistik  Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan Mei hingga Oktober 2017

Statistik  Kes Sivil dan Jenayah Bagi Bulan November hingga Disember 2017

Melayu