ALAMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

 

Alamat Dan Email Rasmi Pusat Tanggungjawab Mahkamah Negeri Sembilan

LOKASI MAHKAMAH

E-MAIL

Mahkamah Negeri Sembilan
Kompleks Mahkamah Seremban
Seremban 2, 70300 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus
No. Tel : 06-6032000    No. Faks: 06-6012077

ptjn9@kehakiman.gov.my

Melayu