ALAMAT PUSAT TANGGUNGJAWAB

 

Alamat Dan Email Rasmi Pusat Tanggungjawab Dan 

Mahkamah-Mahkamah Negeri Sembilan

LOKASI MAHKAMAH

E-MAIL

Mahkamah Negeri Sembilan
Kompleks Mahkamah Seremban
Seremban 2, 70300 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

Pusat Tanggungjawab

ptjn9@kehakiman.gov.my

Mahkamah Sesyen Seremban
Kompleks Mahkamah Seremban
Seremban 2, 70300 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus
 

Mahkamah Sesyen 1

msseremban1@kehakiman.gov.my

Mahkamah Sesyen 2

msseremban2@kehakiman.gov.my

Mahkamah Sesyen 3

msseremban3@kehakiman.gov.my

Mahkamah Sesyen 4 / Khas PATI

msseremban4@kehakiman.gov.my

Mahkamah Majistret Seremban
Kompleks Mahkamah Seremban
Seremban 2, 70300 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

 

Mahkamah Majistret Jenayah 1

mmseremban1@kehakiman.gov.my

Mahkamah Majistret Jenayah 2

mmseremban2@kehakiman.gov.my

Mahkamah Khas Trafik

mmseremban3@kehakiman.gov.my

Mahkamah Majistret Sivil

mmseremban4@kehakiman.gov.my

Mahkamah Tinggi Seremban
Kompleks Mahkamah Seremban
Seremban 2, 70300 Seremban
Negeri Sembilan Darul Khusus

Mahkamah Tinggi 1

mtseremban1@kehakiman.gov.my

Mahkamah Tinggi 2

mtseremban2@kehakiman.gov.my

Bahagian Pentadbiran Mahkamah Tinggi

mtserembanadmin@kehakiman.gov.my

Bahagian Kebankrapan

mtserembankebankrapan@kehakiman.gov.my

Bahagian Pelaksanaan

mtserembanpelaksanaan@kehakiman.gov.my

Melayu