Pesuruhjaya Kehakiman

 

1.

 

YA Dato` Hassan Bin Abdul Ghani
Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Temerloh

 

  • Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 16 Disember 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melayu