Bahagian Pengurusan

Bertanggungjawab memastikan sistem pengurusan yang berkualiti serta menyelaraskan, melaksanakan dan memantau aktiviti-aktiviti/ program peningkatan kualiti berdasarkan Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam dan Arahan Kerajaan yang lain.

English