FUNGSI BAHAGIAN

FUNGSI BAHAGIAN

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH SESYEN SIVIL

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Sivil
 • Meluluskan semua deraf/ perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Sesyen
 • Meluluskan semua deraf/ penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Sesyen
 • Meluluskan semua Writ Distress dan Saman Penghutang Penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Sesyen
 • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Sesyen Sivil yang baru

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH SESYEN JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Sesyen Jenayah
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukakan saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan termasuklah urusan jaminan bagi kes-kes tangkap
 • Menandatangani dan meluluskan sapina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Sesyen Jenayah Perak

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET SIVIL

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Sivil
 • Meluluskan semua deraf/ perintah bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret
 • Meluluskan semua deraf/ penghakiman bersih bagi kes-kes Mahkamah Majistret
 • Meluluskan semua kes Writ Distress dan Saman Penghutang penghakiman dan Writ Pelaksanaan bagi Mahkamah Majistret
 • Meluluskan pendaftaran kes-kes Mahkamah Majistret Sivil yang baru
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Majistret Sivil Perak

UNIT PENDAFTARAN MAHKAMAH MAJISTRET JENAYAH

 • Mengawal selia kakitangan Pejabat Pendaftaran Mahkamah Majistret Jenayah
 • Mengeluarkan Waran Menahan, Waran Geledah dan lain-lain permohonan daripada pihak berkuasa dan menandatangani Waran Tangkap, Perintah, Perintah untuk mengemukakan Saman, buku daftar dan lain-lain yang berkaitan, termasuk urusan jaminan bagi kes-kes tangkap
 • Menandatangani dan meluluskan sapina untuk kehadiran saksi ke Mahkamah untuk perbicaraan
 • Menguruskan Jadual Bertugas Majistret dan Penolong Pendaftar bagi urusan reman di bawah Sek.117 KAJ dan APD
 • Menguruskan penyediaan statistik-statistik Mahkamah Majistret Jenayah Perak
Melayu