TAKLIMAT PENGASINGAN PERANAN PENDAKWA RAYA DAN PEGUAM NEGARA

TAKLIMAT PENGASINGAN PERANAN PENDAKWARAYA DAN PEGUAM NEGARA

YANG DIADAKAN DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERAK

PADA 16 JUN 2019

 

 

Melayu