YA Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham

Jawatan: 
Hakim Mahkamah Persekutuan
Anugerah: 
PJN
Gambar: