Mengapa Perlu Mediasi?

 

Mengapa Perlu Mediasi?

 

1. Menjadikan mediasi sebagai alternatif untuk menyelesaikan kes tanpa melalui proses perbicaraan penuh.

2. Menjimatkan masa, kos dan tenaga pihak-pihak yang terlibat.

3. Menyediakan tempat yang sesuai untuk menyelesaikan kes selain daripada perbicaraan penuh.

4. Mempercepatkan proses pelupusan dan mengurangkan kes-kes tertunggak di Mahkamah.

5. Menggalakkan pertelingkahan di antara pihak diselesaikan secara baik (win-win situation) di mana kedua-dua pihak berpuas hati dengan keputusan yang dicapai.

 

Melayu