Kaunter Surat Kuasa Wakil

Bertanggungjawab dalam mendaftarkan Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney) & membatalkan pendaftaran Surat Kuasa Wakil (Revocation Deed of Receipt & Reassignment). Surat Kuasa Wakil yang didaftarkan ataupun dibatalkan pendaftarannya akan direkodkan dalam Buku Pendaftaran Mahkamah.

Melayu