Peranan dan Fungsi

1.3 Peranan dan Fungsi
 Melaksanakan pentadbiran kehakiman mengikut kuasa-kuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang.
 Memelihara kebebasan kehakiman dalam mentafsir undang-undang yang diluluskan oleh badan perundangan.

English