Unit Sijil Amalan

FUNGSI 

  • Memproses Sijil Amalan Guaman peguam yang diterima daripada Majlis Peguam Malaysia.
  • Membekalkan perkhidmatan Jurubahasa Asing Lantikan Mahkamah bagi kes jenayah di mahkamah di seluruh Malaysia.
  • Melantik dan mengawal selia Jurubahasa Asing Lantikan Mahkamah dari semasa ke semasa.
  • Membantu dalam urusan penyampaian dokumen di luar bidangkuasa baik dokumen daripada dalam mahupun luar negara.

 

Melayu