FUNGSI BAHAGIAN

 

 

1. Menyediakan perkhidmatan pengurusan dan pentadbiran yang cekap bagi semua hal selaras dengan tujuan Jabatan dalam perlaksanaan fungsi kehakiman.

 

2. Menyediakan tenaga kerja yang cukup, berkelayakan, berkebolehan dan berdisiplin serta menentukan mereka yang berkelayakan dan berkebolehan menikmati faedah-faedah kenaikan pangkat supaya dapat menentukan pencapaian jabatan.

 

3. Melaksanakan dengan cekap segala pengurusan Belanjawan, Pembayaran, Hasil dan Amanah bagi keseluruhan Pusat Tanggungjawab Mahkamah Terengganu supaya objektif jabatan dapat dicapai.

Melayu