Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 
YA Puan Norliza Binti Othman
Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Klang

 

Dilantik sebagai Pesuruhjaya Kehakiman pada 01 April 2021