Skip to main content
Please wait...

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rayuan Malaysia

Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rayuan bertanggungjawab ke atas pentadbiran di Mahkamah Rayuan Malaysia. Ianya diketuai oleh Pendaftar Mahkamah Rayuan dan dibantu Timbalan Kanan Pendaftar, Timbalan Pendaftar dan juga Penolong Kanan Pendaftar.

 

Pejabat ini bertanggungjawab melaksanakan arahan yang diberikan oleh YAA Presiden Mahkamah Rayuan dan Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia. Pejabat ini bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pentadbiran am dan kehakiman dengan memastikan yang berikut:

 

Pendaftaran dan pemprosesan dokumen-dokumen bagi kes-kes rayuan.

Menjalankan pengurusan kes sebelum tarikh bicara ditetapkan.

Memastikan persidangan berjalan dengan lancar.

Memproses draf perintah dan perintah yang bermeterai selepas persidangan selesai.

Pejabat ini juga menyediakan dan mengeluarkan arahan amalan dan pekeliling Presiden Mahkamah Rayuan selaras dengan keperluan semasa. Selain itu, Pejabat ini juga menyelia keperluan logistik, aset dan inventori serta memantau perjalanan kes dan statistik bagi Mahkamah Rayuan Malaysia. Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rayuan juga bertanggungjawab untuk menyelia keselamatan dalaman dan luaran Mahkamah Rayuan Malaysia.

 

ALAMAT

  • Pejabat Pendaftaran Mahkamah Rayuan Malaysia
  • Mahkamah Rayuan Malaysia, Aras 2,
  • Istana Kehakiman, Presint 3,
  • 62506 Putrajaya

Hubungi