Skip to main content
Please wait...

Peranan dan Fungsi

Peranan Dan Fungsi Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia
 
Melaksanakan pentadbiran kehakiman mengikut kuasa-kuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang
 
Memelihara kebebasan kehakiman dalam mentafsir undang-undang yang diluluskan oleh badan perundangan