Skip to main content
Please wait...

Senarai Emel Mahkamah Negeri

Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtjbadmin Pentadbiran MT Johor Bahru
Tinggi mtjbjenayah1 Mahkamah Tinggi Jenayah 1
Tinggi mtjbjenayah2 Mahkamah Tinggi Jenayah 2
Tinggi mtjbkebankrapan Kebankrapan
Tinggi mtjbpelaksanaan Pelaksanaan
Tinggi mtjbrayuansivil Rayuan Sivil
Tinggi mtjbsivil1 Mahkamah Tinggi Sivil 1
Tinggi mtjbsivil2 Mahkamah Tinggi Sivil 2
Tinggi mtjbsivil3 Mahkamah Tinggi Sivil 3
Tinggi mtjbsivil4 Mahkamah Tinggi Sivil 4
Tinggi mtmuar1 Mahkamah Tinggi 1 Muar
Tinggi mtmuar2 Mahkamah Tinggi 2 Muar
Tinggi mtmuaradmin Pentadbiran MT Muar
Sesyen msbatupahat Batu Pahat 
Sesyen msjjb1 Johor Bahru Jenayah 1/Rasuah
Sesyen msjjb2 Johor Bahru Jenayah 2/Seksual Kanak-Kanak
Sesyen msjjb3 Johor Bahru Jenayah 3/Koroner
Sesyen msjjb4 Johor Bahru Jenayah 4 
Sesyen msjjb5 Johor Bahru Jenayah 5
Sesyen mskluang Kluang
Sesyen mskotatinggi Kota Tinggi
Sesyen msmuar Muar 
Sesyen mspekannenas Pekan Nenas (PATI) *Isnin Sahaja
Sesyen mssegamat Segamat
Sesyen mssjb1 Johor Bahru Sivil 1
Sesyen mssjb2 Johor Bahru Sivil 2
Sesyen mssjb3 Johor Bahru Sivil 3
Sesyen mssjb4 Johor Bahru Sivil 4
Sesyen mstangkak Tangkak
Majistret mmbatupahat1 Batu Pahat 1
Majistret mmbatupahat2 Batu Pahat 2
Majistret mmjjb1 Johor Bahru Jenayah 1
Majistret mmjjb2 Johor Bahru Jenayah 2
Majistret mmjjb3 Johor Bahru Jenayah 3
Majistret mmkkjb Johor Bahru (Kanak-Kanak)
Majistret mmkluang Kluang
Majistret mmkotatinggi Kota Tinggi 
Majistret mmkulai Kulai
Majistret mmmbjb MBJB
Majistret mmmersing Mersing
Majistret mmmuar1 Muar 1
Majistret mmmuar2 Muar 2
Majistret mmpengerang Pengerang (L)
Majistret mmpontian Pontian
Majistret mmsegamat Segamat
Majistret mmsjb1 Johor Bahru Sivil 1
Majistret mmsjb2 Johor Bahru Sivil 2
Majistret mmtangkak Tangkak
Majistret mmtjb Johor Bahru (Trafik)
Majistret mmyongpeng Yong Peng (L)
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtas1 Mahkamah Tinggi Alor Setar 1
Tinggi mtas2 Mahkamah Tinggi Alor Setar 2
Tinggi mtas3 Mahkamah Tinggi Alor Setar 3
Tinggi mtasadmin Pentadbiran MTAS
Tinggi mtaskebankrapan MT Bahagian Kebankrapan
Tinggi mtaspelaksanaan MT Bahagian Pelaksanaan
Tinggi mtsp Mahkamah Tinggi Sg.Petani
Sesyen mediasialorsetar Pusat Mediasi
Sesyen msalorsetar1 Alor Setar 1
Sesyen msalorsetar2 Alor Setar 2/Koroner/Rasuah
Sesyen msalorsetar3 Alor Setar 3
Sesyen msalorsetar4 Alor Setar 4/Pati Belantik
Sesyen msalorsetar5 Alor Setar 5 
Sesyen mskulim1 Kulim 1
Sesyen mskulim2 Kulim 2
Sesyen mslangkawi Langkawi
Sesyen mssungaipetani1 Sungai Petani 1
Sesyen mssungaipetani2 Sungai Petani 2
Sesyen mssungaipetani3 Sungai Petani 3
Sesyen mmyan Yan (L)
 
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtkb Mahkamah Tinggi KB
Tinggi mtkbadmin Pentadbiran
Sesyen msguamusang Gua Musang
Sesyen mskb1 Kota Bharu 1
Sesyen mskb2 Kota Bharu 2
Sesyen mskb3 Kota Bharu 3
Sesyen mspasirmas Pasir Mas
Sesyen mstanahmerah Tanah Merah (PATI)
Majistret mmbachok Bachok
Majistret mmguamusang Gua Musang
Majistret mmjeli Jeli (L)
Majistret mmkb1 Kota Bharu 1
Majistret mmkb2 Kota Bharu 2
Majistret mmkb3 Kota Bharu 3
Majistret mmkualakrai Kuala Krai (L)
Majistret mmmachang Machang 
Majistret mmpasirmas Pasir Mas
Majistret mmpasirputeh Pasir Puteh (L)
Majistret mmtanahmerah Tanah Merah
Majistret mmtumpat Tumpat
Pengurusan Mahkamah Kuala Lumpur
Bahagian E-mel (@kehakiman.gov.my) Butiran
Pengurusan pentadbirankmkl Bahagian Pengurusan
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur
Mahkamah E-mel (@kehakiman.gov.my) Butiran
Tinggi mtkladmin  Pentadbiran Mahkamah Tinggi
Bahagian Sivil
Tinggi mtklmjusivil MJU Sivil
Tinggi mtklncvc1 NCVC 1
Tinggi mtklncvc2 NCVC 2
Tinggi mtklncvc3 NCVC 3
Tinggi mtklncvc4 NCVC 4
Tinggi mtklncvc5 NCVC 5
Tinggi mtklncvc6 NCVC 6
Tinggi mtklncvc7 NCVC 7
Tinggi mtklncvc8 NCVC 8
Tinggi mtklncvc9 NCVC 9
Tinggi mtklncvc10 NCVC 10
Tinggi mtklncvc11 NCVC 11
Tinggi mtklncvc12 NCVC 12
Tinggi mtklbkk1 Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 1
Tinggi mtklbkk2 Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 2
Tinggi mtklbkk3 Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 3
Tinggi mtklkeluarga Keluarga
Bahagian Dagang
Tinggi mtklmjudagang MJU Dagang
Tinggi mtklncc1 NCC 1
Tinggi mtklncc2 NCC 2
Tinggi mtklncc3 NCC 3
Tinggi mtklncc4 NCC 4
Tinggi mtklncc5 NCC 5
Tinggi mtklncc6 NCC 6  
Tinggi mtklhartaintelek Harta Intelek (Dagang 7)
Tinggi mtklmuamalat Muamalat (Dagang 8)
Tinggi mtkladmiralti Admiralti (Dagang 9) 
Tinggi mtklinsolvensi Insolvensi (Dagang 10)
Tinggi mtklpembinaan1 Pembinaan 1
Tinggi mtklpembinaan2 Pembinaan 2
Tinggi mtklkebankrapan Kebankrapan 
Bahagian Jenayah
Tinggi mtklmjujenayah MJU Jenayah
Tinggi mtkljenayah1 Jenayah 1
Tinggi mtkljenayah2 Jenayah 2
Tinggi mtkljenayah4 Jenayah 4
Tinggi mtkljenayah5 Jenayah 5
Tinggi mtkljenayah7 Jenayah 7
Bahagian Mediasi
Tinggi mtklmediasi Mediasi
Bahagian Pelaksanaan
Tinggi mtklpelaksanaan Pelaksanaan
Bahagian Surat Kuasa Mati
Tinggi mtklskm Kuasa Mati
Bahagian Surat Kuasa Wakil
Tinggi mtklskw Kuasa Wakil
Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur
Mahkamah E-mel (@kehakiman.gov.my) Butiran 
Bahagian Sivil
Sesyen msskl1 Sivil 1
Sesyen msskl2 Sivil 2
Sesyen msskl3 Sivil 3
Sesyen msskl4 Sivil 4
Sesyen msskl5 Sivil 5
Sesyen msskl6 Sivil 6
Sesyen msskl7 Sivil 7
Sesyen msskl8 Sivil 8
Sesyen msskl9 Sivil 9
Sesyen msskl10 Sivil 10
Sesyen msskl12 Sivil 12
Sesyen msskl14 Sivil 14
Sesyen msskl15 Sivil 15
Bahagian Jenayah
Sesyen msjkl1 Jenayah 1
Sesyen mjskkkl Jenayah 2 (Seksual Terhadap Kanak-Kanak)
Sesyen msjkl3 Jenayah 3
Sesyen msjkl4 Jenayah 4 (Siber)
Sesyen msjkl5 Jenayah 5
Sesyen msjkl6 Jenayah 6
Sesyen msjkl7 Jenayah 7
Sesyen msjkl8 Jenayah 8 (Khas Rasuah)
Sesyen msjkl9 Jenayah 9 (Khas Rasuah)
Sesyen msjkl10 Jenayah 10
Sesyen msjkl12 Jenayah 12 (Alam Sekitar/Harta Intelek/Pati)
Sesyen msjkl14 Jenayah 14 (Khas Rasuah)
Sesyen msjkl15 Jenayah 15 (Koroner)
Mahkamah Majistret Kuala Lumpur
Mahkamah E-mel (@kehakiman.gov.my) Butiran
Bahagian Sivil
Majistret mmskl1 Sivil 1
Majistret mmskl2 Sivil 2
Majistret mmskl3 Sivil 3
Majistret mmskl4 Sivil 4
Majistret mmskl5 Sivil 5
Majistret mmskl6 Sivil 6
Majistret mmskl7 Sivil 7
Majistret mmskl8 Sivil 8
Majistret
mmskl9 Sivil 9
Bahagian Jenayah
Majistret mmjkl1 Jenayah 1 (Dadah)
Majistret mmjkl2 Jenayah 2 (Jenayah Am)
Majistret mmjkl3 Jenayah 3 (Jenayah Am)
Majistret mmjkl4 Jenayah 4 (Dadah)
Majistret mmjkl5 Jenayah 5 (Dadah)
Majistret mmjkl7 Jenayah 7 (Jenayah Am)
Majistret mmjkl8 Jenayah 8 (Saman Jabatan)
Majistret mmjkl9 Jenayah 9 (Dadah)
Majistret mmjkl12 Jenayah 12 (MKK)
Majistret mmtrafikkl Trafik
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtmelaka1 Mahkamah Tinggi Melaka 1
Tinggi mtmelaka2 Mahkamah Tinggi Melaka 2
Tinggi mtmelakaadmin Pentadbiran Kompleks Mahkamah Melaka
Tinggi mtmelakakebankrapan Kebankrapan
Tinggi mtmelakapelaksanaan Pelaksanaan
Tinggi mtmelakaskm Surat Kuasa
Sesyen msalorgajah Alor Gajah
Sesyen msmachapumboo Machap Umboo
Sesyen msmelaka1 Melaka 1 (RASUAH)
Sesyen msmelaka2 Melaka 2 (KORONER)
Majistret mmmelaka1 Sivil dan Saman Trafik/JPJ
Majistret  mmmelaka2 Jenayah
Majistret mmmelaka3 Jenayah dan Saman Jabatan
Majistret mmmelaka4 Jenayah dan Mahkamah Kanak-kanak
Majistret mmjasin  
Majistret mmalorgajah  
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtkuantan Mahkamah Tinggi Kuantan
Tinggi mtkuantanadmin Pentadbiran
Tinggi mttemerloh Mahkamah Tinggi Temerloh
Tinggi mttemerlohadmin Pentadbiran
Sesyen mskemayan Pati Kemayan
Sesyen mskuantan1 Kuantan 1
Sesyen mskuantan2 Kuantan 2
Sesyen mskuantan3 Kuantan 3
Sesyen mskuantan4 Kuantan 4
Sesyen msraub Raub
Sesyen mstemerloh1 Temerloh 1
Sesyen mstemerloh2 Temerloh 2
Majistret mmkualalipis Kuala lipis (L)
Majistret mmkuantan1 Kuantan 1
Majistret mmkuantan2 Kuantan 2
Majistret mmkuantan3 Kuantan (S)
Majistret mmkuantan4 Kuantan  (Trafik) &Kanak-kanak
Majistret mmmaran Maran
Majistret mmpekan Pekan
Majistret mmraub Raub
Majistret mmrompin Rompin (L)
Majistret mmtemerloh Temerloh
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtipoh1 Mahkamah Tinggi Ipoh 1
Tinggi mtipoh2 Mahkamah Tinggi Ipoh 2
Tinggi mtipoh3 Mahkamah Tinggi Ipoh 3
Tinggi mtipohadmin Pentadbiran MT Ipoh
Tinggi mtipohkebankrapan MT Ipoh Bahagian Kebankrapan
Tinggi mttaiping Mahkamah Tinggi
Tinggi mttaipingadmin Pentadbiran
Sesyen msjipoh1 Ipoh 1 (Criminal)
Sesyen msjipoh2 Ipoh 2 (Criminal) (Koroner)
Sesyen msjipoh3 Ipoh 3 (Criminal) SPRM
Sesyen msjipoh4 Ipoh 4 (Criminal)
Sesyen msjtelukintan Teluk Intan  (Criminal)
Sesyen mskualakangsar Kuala Kangsar
Sesyen mslangkap Langkap (PATI)
Sesyen mssipoh1 Ipoh Sivil 1
Sesyen mssipoh2 Ipoh 2 (Civil)
Sesyen msstelukintan Teluk Intan (Civil)
Sesyen mstaiping1 Taiping 1
Sesyen mstaiping2 Taiping 2
Majistret mmbatugajah Batu Gajah 
Majistret mmgerik Gerik
Majistret mmjipoh1 Ipoh 1 (Criminal)
Majistret mmjipoh2 Ipoh 2 (Criminal)
Majistret mmjipoh3 Ipoh 3 (Criminal) 
Majistret mmjserimanjung Seri Manjung 
Majistret mmjtaiping Taiping (Jenayah)
Majistret mmkampar Kampar
Majistret mmkualakangsar Kuala Kangsar
Majistret mmlenggong Lenggong (L)
Majistret mmpantairemis Pantai Remis (L)
Majistret mmparit  Parit (L)
Majistret mmparitbuntar Parit Buntar 
Majistret mmpengkalanhulu Pengkalan Hulu (L)
Majistret mmselama Selama (L)
Majistret mmsipoh1 Ipoh  (Civil 1)
Majistret mmsipoh2 Ipoh  (Civil 2)
Majistret mmslimriver Slim River
Majistret mmsserimanjung Seri Manjung 
Majistret mmstaiping Taiping (Sivil)
Majistret mmsungaisiput Sg. Siput
Majistret mmtanjongmalim Tanjong Malim (L)
Majistret mmtapah Tapah
Majistret mmtelukintan Teluk Intan 1
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtkangar Mahkamah Tinggi
Tinggi mtkangaradmin Pentadbiran
Sesyen mskangar1 Kangar 1
Sesyen mskangar2 Kangar 2
Majistret mmkangar1 Kangar 1
Majistret mmkangar2 Kangar 2
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtpp1 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang (Jenayah) 1
Tinggi mtpp2 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang
(Sivil) 2
Tinggi mtpp3 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang
(Sivil) 3
Tinggi mtpp4 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang
(Sivil) 4
Tinggi mtpp5 Mahkamah Tinggi Pulau
Pinang(Sivil) 5
Tinggi mtpp6 Mahkamah Tinggi Pulau Pinang (Jenayah) 6
Tinggi mtppadmin Pentadbiran MT Pulau Pinang
Tinggi mtppkebankrapan MT Bahagian Kebankrapan
Tinggi mtpppelaksanaan MT Bahagian Pelaksanaan
Tinggi mtpprayuansivil MT Bahagian Rayuan Sivil
Tinggi mtppskm MT Bahagian Surat Kuasa Mentadbir
Tinggi mtppskw MT Bahagian Surat Kuasa Wakil
Sesyen ms2georgetown2 Georgetown Sivil 2
Sesyen msbutterworth1 Butterworth 1
Sesyen msbutterworth2 Butterworth 2
Sesyen msbutterworth4 Rasuah
Sesyen msbutterworth5 PATI Butterworth
Sesyen msjbutterworth3 Butterworth Jenayah 3
Sesyen msjgeorgetown1 Georgetown Jenayah 1
Sesyen msjgeorgetown2 Georgetown Jenayah 2
Sesyen msjgeorgetown3 Georgetown Jenayah 3
Sesyen mssbutterworth3 Butterworth Sivil 3
Sesyen mssgeorgetown1 Georgetown Sivil 1
Majistret mmbalikpulau Balik Pulau
Majistret mmbukitmertajam1 Bukit Mertajam 1
Majistret mmbukitmertajam2 Bukit Mertajam 2
Majistret mmbukitmertajam3 Bukit Mertajam 3
Majistret mmbutterwoth1 Butterworth 1
Majistret mmbutterwoth2 Butterworth 2
Majistret mmjawi Jawi
Majistret mmjgeorgetown1 Georgetown Jenayah 1
Majistret mmjgeorgetown2 Georgetown Jenayah 2
Majistret mmjgeorgetown3 Georgetown Jenayah 3
Majistret mmsgeorgetown1 Georgetown Sivil 1
Majistret mmsgeorgetown2 Georgetown Sivil 2
Majistret mmtgeorgetown Traffik
Mahkamah ID e-mel Butiran
(@kehakiman.gov.my)
Tinggi mtklang Mahkamah Tinggi Klang
Tinggi mtklangadmin Pentadbiran MT Klang
Tinggi mtsaadmin Pentadbiran MT
Tinggi mtsajenayah1 Mahkamah Tinggi Jenayah 1
Tinggi mtsajenayah2 Mahkamah Tinggi Jenayah 2
Tinggi mtsajenayah3 Mahkamah Tinggi Jenayah 3
Tinggi mtsajenayah4 Mahkamah Tinggi Jenayah 4
Tinggi mtsajenayah5 Mahkamah Tinggi Jenayah 5
Tinggi mtsajenayah6 Mahkamah Tinggi Jenayah 6
Tinggi mtsajenayah7 Mahkamah Tinggi Jenayah 7
Tinggi mtsajenayah8 Mahkamah Tinggi Jenayah 8
Tinggi mtsakebankrapan MT Bahagian Kebankrapan
Tinggi mtsakeluarga MT Keluarga
Tinggi mtsakkk MT Kuasa-Kuasa Khas
Tinggi mtsamuamalatinsolvensi MT Muamalat dan Insolvensi
Tinggi mtsancvc1 Mahkamah Tinggi NCVC 1
Tinggi mtsancvc10 Mahkamah Tinggi NCVC 10
Tinggi mtsancvc2 Mahkamah Tinggi NCVC 2
Tinggi mtsancvc3 Mahkamah Tinggi NCVC 3
Tinggi mtsancvc4 Mahkamah Tinggi NCVC 4
Tinggi mtsancvc5 Mahkamah Tinggi NCVC 5
Tinggi mtsancvc6 Mahkamah Tinggi NCVC 6
Tinggi mtsancvc7 Mahkamah Tinggi NCVC 7
Tinggi mtsancvc8 Mahkamah Tinggi NCVC 8
Tinggi mtsancvc9 Mahkamah Tinggi NCVC 9
Tinggi mtsapelaksanaan MT Bahagian Pelaksanaan
Tinggi mtsapembinaan MT Pembinaan
Tinggi mtsaskm MT Bahagian Surat Kuasa Mentadbir (LA Probate)
Tinggi mtsaskw MT Bahagian Surat Kuasa Wakil
Tinggi mtsaunitjenayah Pentadbiran MT
Tinggi mtsaunitsivil Pentadbiran MT
Sesyen msampang1 Ampang 1 (Jen)
Sesyen msampang2 Ampang 2 (Jen)
Sesyen msampang3 Ampang 3 (Jen)
Sesyen msbangi B.B.Bangi  (Sivil)
Sesyen mskajang Kajang (Jen)
Sesyen mskkb Kuala Kubu Baru 
Sesyen msklang1 Klang 1 (Sivil)
Sesyen msklang2 Klang 2 (Sivil)
Sesyen msklang3 Klang 3 (Jen)
Sesyen msklang4 Klang 4 (Jen)
Sesyen msklang5 Klang 5 
Sesyen msklang6 Klang (ATIP)
Sesyen mspj1 Petaling Jaya 1 (Jen)
Sesyen mspj2 Petaling Jaya 2 (Jen)
Sesyen mspj3 Petaling Jaya 3 (Jen)
Sesyen mspj4 Petaling Jaya 4 (Jen)
Sesyen mspj5 Petaling Jaya 5 (Jen)
Sesyen mssa1 Shah Alam 1 
Sesyen mssa10 Shah Alam Sivil 10
Sesyen mssa11 Shah Alam Sivil 11
Sesyen mssa2 Shah Alam Jen 2 
Sesyen mssa3 Shah Alam Jen 3 
Sesyen mssa4 Shah Alam Sivil 4 
Sesyen mssa5 Shah Alam Sivil 5
Sesyen mssa6 Shah Alam Sivil 6
Sesyen mssa7 Shah Alam Sivil 7
Sesyen mssa8 Shah Alam 8 (Koroner/Harta Intelek) 
Sesyen mssa9 Shah Alam Sivil 9
Sesyen msselayang1 Selayang 1
Sesyen msselayang2 Selayang 2
Sesyen mssemenyih Semenyih (PATI)
Sesyen mssepang1 Sepang 1
Sesyen mssepang2 Sepang 2 
Majistret mmampang1 Ampang 1  (Jen)
Majistret mmampang2 Ampang 2  (Jen)
Majistret mmbangi Bdr. Baru Bangi (S)
Majistret mmkajang1 Kajang 1
Majistret mmkajang2 Kajang 2
Majistret mmkkb Kuala Kubu Baru
Majistret mmklang1 Klang 1
Majistret mmklang2 Klang 2
Majistret mmklang3 Klang 3 (Jen)
Majistret mmklang4 Klang 4(Jen)
Majistret mmklang5 Klang 5(Jen)
Majistret mmkualaselangor Kuala Selangor
Majistret mmpj1 P.Jaya 1
Majistret mmpj2 P.Jaya 2
Majistret mmpj3 P.Jaya 3
Majistret mmpj4 P.Jaya 4
Majistret mmpj5 P.Jaya 5
Majistret mmpj6 Munisipal (P.Jaya)
Majistret mmpj7 Munisipal (S.Jaya)
Majistret mmsa1 Shah Alam 1
Majistret mmsa2 Shah Alam 2
Majistret mmsa3 Shah Alam (Trafik) 3
Majistret mmsa4 Shah Alam Sivil 4
Majistret mmsa5 Shah Alam Sivil 5
Majistret mmselayang1 Selayang 1
Majistret mmselayang2 Selayang 2
Majistret mmsepang Sepang 
Majistret mmsungaibesar Sungai Besar (L)
Majistret mmtelokdatok Telok Datok