Bahasa Lain |
   
Facebook Twitter Flickr You Tube QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Warna Tulisan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan Tukar Kecerahan
Arahan Amalan & Arahan Hakim Besar Malaya
*** Untuk pekeliling selanjutnya, sila klik disini.***

ARAHAN AMALAN DAN ARAHAN HAKIM BESAR MALAYA
TAHUN 2015
 
 
TAHUN 2014
 
 
TAHUN 2013
 
 
TAHUN 2012
1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2012 - Bayaran Kepada Pengapit Bagi Kes Pengambilan Tanah
 
 
TAHUN 2011
2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2011 - Arahan Berkaitan Prosiding Mahkamah
3. Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
 
 
TAHUN 2010
 
 
TAHUN 2009
1. Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
2.  Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
 
 
TAHUN 2008
1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008 - Mahkamah Tinggi Malaya : Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan)
2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
3. Statistik Kes-Kes sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
 
 
TAHUN 2007
1. Practice Direction No.1 Of 2007 - Guidelines On Inquest
2. Practice Direction No.2 of 2007 - Admiralty Actions
 
 
TAHUN 2006
1. Arahan Amalan No.1 Tahun 2006 - Wilayah Mahkamah Sesyen
 
 
TAHUN 2004
1.  Arahan Amalan No.3 Tahun 2004 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 Di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur [Kod Pengkelasan]
 
 
TAHUN 2003
1. Arahan Amalan No.1 Tahun 2003 - Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Kod Pengkelasan)
 
 
TAHUN 2001
1. Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
 
 
TAHUN 1999
1. Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
 
 
TAHUN 1995
1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan Semasa Cuti Hujung Minggu Dan Cuti Am
2.  Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1995 - Alasan Penghakiman
3. Arahan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Petisyen-Petisyen Pilihanraya
 
 
TAHUN 1994
1. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1994 - Penyediaan Rekod Rayuan
2. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1994 - Penyediaan Nota Keterangan
3. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1994 - Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret
4. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Rayuan
5. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya
6. Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
 
 
TAHUN 1993
1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Penyediaan Laporan Hukuman Mati Oleh Hakim Mengikut Peruntukan Seksyen 281 Acara kanun Jenayah
2. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Kes-Kes Petisyen Pilihanraya Yang Difailkan Di Mahkamah Yang Arif
3. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1993 - Kes-Kes Banduan Reman
4. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1993 - Kes-Kes Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan
5. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1993 - Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman
6. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.6 Tahun 1993 - Kes-Kes Perbicaraan Mengenai Rasuah dan Kes-Kes Jenayah lain Yang Melibatkan Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Belum Selesai
 
 
 
Jumlah pelawat ke Portal ini : 634,907
Dikemaskini pada : 20 October 2017

MyGov  MAMPU  BPA  JPA  EPU  IIM  MSC  MDec  1Malaysia  HRMIS  DBP  ePerolehan  PMO  AGC

Laman Utama
Laman Utama
Laman Utama
Facebook Twitter QR Code RSS Feed Default Tukar Latar Tukar Latar Tukar Latar

Arahan Amalan & Arahan Hakim Besar Malaya

*** Untuk pekeliling selanjutnya, sila klik disini.***

ARAHAN AMALAN DAN ARAHAN HAKIM BESAR MALAYA
TAHUN 2015
 
 
TAHUN 2014
 
 
TAHUN 2013
 
 
TAHUN 2012
1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil 1 Tahun 2012 - Bayaran Kepada Pengapit Bagi Kes Pengambilan Tanah
 
 
TAHUN 2011
2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2011 - Arahan Berkaitan Prosiding Mahkamah
3. Masa Rehat Mahkamah Tinggi Malaya 2011
 
 
TAHUN 2010
 
 
TAHUN 2009
1. Pertukaran Gelaran Hakim Utama Kepada Hakim Pengurus
2.  Perlantikan Sebagai Hakim Pengurus
 
 
TAHUN 2008
1. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 2008 - Mahkamah Tinggi Malaya : Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Penambahan Kod Pengkelasan)
2. Arahan Amalan Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 2008 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001
3. Statistik Kes-Kes sambung Bicara, Keputusan Yang Belum Dibuat Dan Alasan Tertunggak
 
 
TAHUN 2007
1. Practice Direction No.1 Of 2007 - Guidelines On Inquest
2. Practice Direction No.2 of 2007 - Admiralty Actions
 
 
TAHUN 2006
1. Arahan Amalan No.1 Tahun 2006 - Wilayah Mahkamah Sesyen
 
 
TAHUN 2004
1.  Arahan Amalan No.3 Tahun 2004 - Pendaftaran Kes-Kes Pasaran Modal Di Bawah Akta Suruhajaya Sekuriti 1993, Akta Perindustrian Sekuriti 1983, Akta Perindustrian Niaga Hadapan 1993, Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, Akta Bank Pusat 1958, Akta Institusi Perbankan Dan Kewangan 1989, Akta Syarikat 1965, Akta Suruhanjaya Syarikat Malaysia 2001 Di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur [Kod Pengkelasan]
 
 
TAHUN 2003
1. Arahan Amalan No.1 Tahun 2003 - Pendaftaran Kes-Kes Muamalat Di Mahkamah (Kod Pengkelasan)
 
 
TAHUN 2001
1. Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964 Pengagihan Kes Di Mahkamah Tinggi (Bahagian Sivil 2) Kuala Lumpur
 
 
TAHUN 1999
1. Arahan Di Bawah Seksyen 20 Akta Mahkamah Kehakiman 1964
 
 
TAHUN 1995
1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Meninggalkan Negeri Tempat Ditugaskan Semasa Cuti Hujung Minggu Dan Cuti Am
2.  Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1995 - Alasan Penghakiman
3. Arahan Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1995 - Petisyen-Petisyen Pilihanraya
 
 
TAHUN 1994
1. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1994 - Penyediaan Rekod Rayuan
2. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.2 Tahun 1994 - Penyediaan Nota Keterangan
3. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1994 - Permohonan Pembelian Bahan-Bahan Rujukan Untuk Perpustakaan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret
4. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Rayuan
5. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1994 - Penubuhan Mahkamah Sesyen Petaling Jaya
6. Arahan Untuk Mendengar Kes-Kes Rujukan Tanah Di Mahkamah Tinggi Malaya
 
 
TAHUN 1993
1. Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Penyediaan Laporan Hukuman Mati Oleh Hakim Mengikut Peruntukan Seksyen 281 Acara kanun Jenayah
2. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.1 Tahun 1993 - Kes-Kes Petisyen Pilihanraya Yang Difailkan Di Mahkamah Yang Arif
3. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.3 Tahun 1993 - Kes-Kes Banduan Reman
4. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.4 Tahun 1993 - Kes-Kes Jenayah Terhadap Pegawai Kerajaan
5. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.5 Tahun 1993 - Kes-Kes Sivil Dan Jenayah Yang Menunggu Keputusan/Penyediaan Alasan Penghakiman
6. Surat Pekeliling Hakim Besar Malaya Bil.6 Tahun 1993 - Kes-Kes Perbicaraan Mengenai Rasuah dan Kes-Kes Jenayah lain Yang Melibatkan Pegawai-Pegawai Kerajaan Yang Belum Selesai
 
 
 
Pejabat Ketua Pendaftar, Mahkamah Persekutuan Malaysia, Istana Kehakiman, Presint 3, 62506 Putrajaya, Malaysia.
Email : webmaster@kehakiman.gov.my Telefon : 03 8880 3500 Faks : 03 8880 3886
Paparan Terbaik Menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox 3, Safari dan Internet Explorer 8 Dengan Resolusi 1280 X 1024 pixel
Hak Cipta Terpelihara ©2005 - 2013 PKPMP