Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

1
YAA Tan Sri Dato’ Lamin bin Hj Mohd Yunos
Tempoh Berkhidmat: 25 September 1994 - 12 Mac 2001
2
YAA Tan Sri Dato’ Wan Adnan bin Ismail
Tempoh Berkhidmat: 1 September 2001 - 24 Disember 2001
3
YAA Tun Dato’ Sri Ahmad Fairuz bin Dato’ Sheikh Abdul Halim
Tempoh Berkhidmat: 16th March 2003 - 1st November 2007
4
YAA Tan Sri Abdul Malek bin Ahmad
Tempoh Berkhidmat: 12 Julai 2004 - 31 Mei 2007
5
YAA Tun Abdul Hamid bin Mohamad
Tempoh Berkhidmat: 5 September 2007- 6 Disember 2007