Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

 

6
YAA Tun Dato' Mohamed Salleh bin Abas
Tempoh Berkhidmat: 3 Februari 1984 - 8 Ogos 1988
7
YAA Tun Dato' Seri Abdul Hamid bin Haji Omar
Tempoh Berkhidmat: 10 November 1988 - 24 September 1994
8
YAA Tun Dato' Seri Mohd Eusoff bin Chin
Tempoh Berkhidmat: 25 September 1994 - 19 Disember 2000
9
YAA Tun Dato' Seri Mohamed Dzaiddin bin Haji Abdullah
Tempoh Berkhidmat: 20 Disember 2000 - 14 Mac 2003
10
YAA Tun Dato’ Sri Ahmad Fairuz bin Dato’ Sheikh Abdul Halim
Tempoh Berkhidmat: 16 Mac 2003 - 1 November 2007