Warna Tema        
Saiz Tulisan -A A +A
 

1
YAA Tun Sir James Beveridge Thomson
Tempoh Berkhidmat: 16 September 1963 - 31 Mei 1966
2
YAA Tun Syed Sheh bin Syed Hassan Barakbah Al-Haj
Tempoh Berkhidmat: 1 Jun 1966 - 9 September 1968
3
YAA Tun Dato' Mohamed Azmi bin Haji Mohamed
Tempoh Berkhidmat: 10 September 1968 - 30 April 1974
4
YAA Tun Mohamed Suffian bin Haji Mohamed Hashim
Tempoh Berkhidmat: 1 Mei 1974 - 12 November 1982
5
YAA D.Y.M.M. Sultan Azlan Shah Ibni Almarhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah
Tempoh Berkhidmat: 12 November 1982 - 2 Februari 1984